logo.ug.napis
Studia I stopnia Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego koncentrują się na zagadnieniach wokół trzech dziedzin:
1) gospodarowanie wodą;
2) zasoby wód i ich ochrona;
3) aspekty społeczno-ekonomiczne i prawne gospodarki wodnej.

Program ujęto w osiem modułów tematycznych: I - Przedmioty podstawowe; II - Przedmioty specjalistyczne; III - Monitoring i modelowanie zjawisk przyrodniczych; IV - Aspekty prawne, społeczne i ekonomiczne; V - Inżynieria środowiska; VI - Zasoby wód i ich ochrona; VII - Praktyka zawodowa oraz VIII - Zajęcia w j. angielskim.

Przedmioty wiodące to hydrologia ogólna, meteorologia i klimatologia, podstawy gospodarki wodnej, społeczno–ekonomiczne aspekty gospodarki wodnej, budownictwo wodne i ochrona wybrzeży, bioindykacja i biomonitoring wód.

 ABSOLWENT

Absolwent studiów pozna prawa rządzące obiegiem wody w przyrodzie i metody ich monitorowania; zdobędzie wiedzę w zakresie kompleksowego gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce i Europie; pozna metody zarządzania procesami ochrony. Ponadto zdobędzie umiejętności: przeprowadzania i interpretacji pomiarów hydrologicznych, hydrochemicznych i hydrobiologicznych w terenie i laboratorium; sporządzania dokumentacji hydrologicznych; oceny zasobów wodnych i prognozowania zaopatrzenia w wodę ludności oraz niektórych działów gospodarki; oceny wartości ekonomicznej zasobów ożywionych i nieożywionych wód.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Kierunek Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód został utworzony od podstaw we współpracy z potencjalnymi pracodawcami.
Głównym celem kształcenia na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód jest przygotowanie wykształconej wszechstronnie kadry dla administracji różnego szczebla oraz instytucji i laboratoriów, zajmujących się gospodarką wodną, a także kadry zajmującej się ochroną zasobów wód (zasoby nieożywione i ożywione).

Limit przyjęć: 60

Komentarze obsługiwane przez CComment