logo.ug.napisOd roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki ruszył nowy kierunek studiów I stopnia - Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna. Kierunek jest prowadzony wspólnie z Wydziałem Chemii.Przedmioty kierunkowe:


· Fizyka jądra atomowego i cząstek elementarnych,

· Chemia jądrowa,

· Radiochemia środowiska,

· Bezpieczeństwo jądrowe i monitoring skażeń radioaktywnych,

· Ochrona radiologiczna,

· Prawo w energetyce jądrowej (i ochronie radiologicznej)

Praktyki zawodowe:

Trwają 4 tygodnie, odbywają się w czasie wakacji po II roku studiów w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, firmach i instytucjach naukowo-badawczych, których profil działalności pokrywa się z monitoringiem i ochroną radiologiczną, a także zabezpieczeniem działania służby zdrowia. 

Cele kształcenia i kwalifikacje absolwenta:

Absolwent kierunku „Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna" ma posiadać szeroką wiedzę w zakresie fizyki i chemii, opartą na gruntownej wiedzy matematycznej oraz umiejętność pracy laboratoryjnej, by sprostać obowiązkom w zakresie przygotowywania i prowadzenia polityki bezpieczeństwa jądrowego oraz utrzymania ochrony radiologicznej wszędzie tam, gdzie prowadzony jest obrót i stosowane są preparaty promieniotwórcze lub promieniowanie jonizujące, a w szczególności w instytucjach kontrolnych, monitorujących środowisko naturalne, warunki pracy i prowadzących kontrolę jakości działań w przemyśle oraz zakładach opieki zdrowotnej, a także w zapleczu energetyki nuklearnej w perspektywie budowy elektrowni jądrowej.

Absolwent (licencjat) po ukończeniu studiów I stopnia ma uzyskać pełną wiedzę w zakresie:

· podstaw fizyki i chemii, poszerzoną w zakresie radiochemii i fizyki promieniowania jonizującego, z dużym naciskiem na to, aby wiedza i umiejętności licencjata łączyły się z biegłością w posługiwaniu się aparatem matematycznym;

· wiedzy o wpływie preparatów promieniotwórczych oraz promieniowania jonizującego na organizmy żywe i środowisko naturalne;

· wiedzy o przepisach prawa regulujących obrót i stosowanie preparatów promieniotwórczych oraz źródeł promieniowania jonizującego;

· umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych przetwarzania danych, obliczeń numerycznych (rozumienia formuł i rozumienia błędów obliczeń), konstrukcji modeli matematycznych i stosowania właściwych metod statystycznych;

· znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka specjalistycznego z zakresu nauk fizycznych i medycznych.

Limit przyjęć: 60

Komentarze obsługiwane przez CComment