logo.ug.napisNowe kierunki na Uniwersytecie Gdańskim mają w większości profil praktyczny, powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami. Ich pomysłodawcy zapewniają, że studenci będą odbywać praktyki w najlepszych, profilowanych instytucjach i przedsiębiorstwach, a wiedzę zdobywać pod okiem kadry akademickiej UG i praktyków – specjalistów. Biologia medyczna to nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek pozwalający na zdobycie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk biologicznych, które mogą być wykorzystane w medycynie.


Celem kształcenia na tym kierunku jest zdobycie przez Absolwenta wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk biologicznych, które mogą być wykorzystane w medycynie.
Osoba po tych studiach będzie potrafiła stosować metody eksperymentalne w celu badania funkcji układu nerwowego, rozumiała molekularne i biochemiczne podstawy metod stosowanych w diagnostyce chorób, będzie umiała je zastosować oraz twórczo modyfikować. Kształcenie będzie się odbywało w dwóch specjalnościach: neurobiologii oraz diagnostyce molekularno-biochemicznej.

PRZEDMIOTY

Neurobiologia: Fizjologia zwierząt i człowieka, Neurofizjologia, Neuroendokrynologia, Podstawy psychologii klinicznej, Neurodegeneracja i podstawy neuroregeneracji, Neurofarmakologia z neurotoksykologią, Podstawy neurorehabilitacji.

Diagnostyka molekularno-biochemiczna: Biologia molekularna, Immunologia, Diagnostyka bakteriologiczna, Parazytologia medyczna, Zastosowanie inżynierii genetycznej w diagnostyce, Zastosowanie analiz filogenetycznych w diagnostyce, Nowoczesne metody analizy biochemicznej, Diagnostyka molekularna.

PRACA

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach służby zdrowia, naukowo-badawczych, rehabilitacyjnych, pedagogicznych, resocjalizacyjnych, ośrodkach terapii uzależnień, w szkolnictwie, a także w sporcie, wojsku i policji.

Będą mogli współpracować ze specjalistami zajmującymi się chorobami genetycznymi, analitykami i diagnostami medycznymi. Będą przygotowani do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych, diagnostycznych oraz pracy w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym.

Rodzaj studiów: trzyletnie studia stacjonarne pierwszego stopnia
Limit przyjęć: 80

Więcej o Uniwersytecie Gdańskim do przeczytania tutaj

Komentarze obsługiwane przez CComment