×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Uniwersytet RzeszowskiW roku akademickim 2014/2015 oferta programowa UR powiększy się o 6 specjalności, które prowadzone będą w Instytucie Socjologii oraz 2 nowe specjalności na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.

Od nowego roku akademickiego 2014/2015 Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego wprowadza sześć nowych specjalności zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych II stopnia. Co będą mogli wybrać tegoroczni kandydaci?
  • Socjologię bezpieczeństwa;
  • Doradztwo zawodowe;
  • Mediacje rodzinne;
  • Socjologię biznesu i zachowań konsumenckich;
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi;
  • Media cyfrowe i badania marketingowe w Internecie.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich na kierunkach socjologicznych i niesocjologicznych (z obszarów wiedzy nauk humanistycznych lub społecznych). Postępowanie kwalifikacyjne na charakter konkursu i obejmuje średnią ocen uzyskanych ze wszystkich egzaminów w trakcie studiów

Nowe specjalności trafią także do oferty kształcenia Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, który zaprasza kandydatów na nowe specjalności inżynierskie:
  • informatykę techniczną,
  • inżynierię wytwarzania.

Komentarze obsługiwane przez CComment