×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Logo-Uniwersytetu-Przyrodniczego-we-WrocawiuPodstawy rolnictwa tropikalnego to nowy, unikatowy kierunek studiów, który znajdzie się w ofercie programowej wrocławskiej uczelni w nowym roku akademickim. Uczelnia ma zamiar rekrutować studentów na całym świecie. Studia będą płatne i prowadzone w języku angielskim.

Władze uczelni nastawione są na pozyskanie kandydatów zagranicznych. „Porozumieliśmy się z firmą rekrutacyjną, która ma poszukiwać studentów na ten kierunek na całym świecie. Spodziewamy się, że będą to osoby z całego świata, m.in. z Afryki, Indii czy Ameryki Południowej" - komentuje Małgorzata Wanke-Jakubowska, Rzecznik Prasowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Jak podkreśliła, przygotowania do otwarcia tego kierunku trwały na uczelni kilka lat. Studenci będą mogli zdobyć zarówno wiedzę teoretyczną, jak również odbyć specjalistyczne praktyki zawodowe, które pozwolą im na uzyskanie cennych kwalifikacji i praktycznych umiejętności.

Program studiów jest bardzo obszerny i przewiduje kształcenie studentów zarówno z zagadnień produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej oraz m.in. hydrologii, technologii żywności, genetyki czy inżynierii rolniczej.

Pomysł włączenia „Rolnictwa tropikalnego" do oferty kształcenia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wynika zarówno z ocieplenia klimatu, jak i wiąże się z przewidywanym wzrostem ludności – szczególnie w tzw. krajach trzeciego świata. Zdaniem ekspertów, popyt na żywność do 2030 r. wzrośnie o 40 procent, co wymusi rozwój produkcji rolnej szczególnie na terenach tropikalnych.

Zachęcamy także do zapoznania się z kierunkiem studiów Rolnictwo.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

Komentarze obsługiwane przez CComment