×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Politechnika BiałostockaEkologia już dawno przestała być domeną nawiedzonych obrońców praw zwierząt, a stała się normalną sprawą nas wszystkich. Wiedzą o tym pomysłodawcy nowym kierunków studiów, którzy tworzą je jako odpowiedź na aktualne trendy naukowe, ale też zapotrzebowania rynku. Dlatego w październiku nowi studenci Politechniki Białostockiej zaczną zgłębiać tajniki ekoenergetyki i ekoinżynierii.

Ekoenergetyka
Zakres wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, który można posiąść na tych studiach, dotyczy takich sfer jak nauki ścisłe i techniczne (w tym informatyka), ogólnych zagadnień dotyczących energetyki oraz odnawialnych źródeł energii i ich sterowania, techniki cieplnej oraz zagadnień energetyki cieplnej, problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, zagadnień zrównoważonego energetycznego rozwoju kraju, czy też związanych z racjonalizacją zużycia energii cieplnej w budownictwie. Jak zapewniają pomysłodawcy kierunku, absolwent będzie posiadał wykształcenie w zakresie wiedzy technicznej, ponadto będzie posługiwał się językiem specjalistycznym z zakresu energetyki, a także będzie znał język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. W ramach studiów pierwszego stopnia (zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych) oferowane są trzy specjalności: odnawialne źródła energii w budownictwie, odnawialne źródła i przetwarzanie energii elektrycznej oraz maszyny i urządzenia energetyczne.

Specjalność "Odnawialne źródła energii w budownictwie" oferuje poszerzenie wiedzy z zakresu energetyki cieplnej, a w szczególności: problematyki odnawialnych źródeł energii cieplnej, procesów wymiany i przesyłu ciepła, prawidłowej eksploatacji urządzeń ciepłowniczych i elektroenergetycznych z wykorzystaniem współczesnych technik sterowania, zastosowania nowoczesnych technik pomiarowych w ciepłownictwie i energetyce, projektowania urządzeń i układów technologicznych stosowanych w procesach przetwarzania energii, z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, prawodawstwa Unijnego i Polskiego zobowiązującego do przestrzegania pakietu klimatycznego.

Specjalność "Odnawialne źródła i przetwarzanie energii elektrycznej" przybliża wiedzę z zakresu elektroenergetyki - wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych, energoelektronicznych oraz elektroenergetycznych, problematyki użytkowania i sterowania odnawialnych źródeł energii elektrycznej, zasad przyłączania i współpracy rozproszonych źródeł energii z siecią elektroenergetyczną, problematyki niezawodności i bezpieczeństwa w energetyce, znajomości urządzeń stosowanych w procesach wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej, prawidłowej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych z wykorzystaniem współczesnych technik sterowania.

Specjalnoścć "Maszyny i urządzenia energetyczne" zapewnia wiedzę z zakresu technologii wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, projektowania typowych konstrukcji współczesnych urządzeń energetycznych – kotłów, turbin, pomp, wentylatorów, wymienników ciepła, grzejników itp. – spełniających dodatkowo uwarunkowania ochrony środowiska, eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych przeznaczonych do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z zachowaniem standardów europejskich, rozwiązań systemów o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego oraz energetyki jądrowej, zastosowania nowoczesnej techniki pomiarowej w energetyce cieplnej i zawodowej.

Studia te przygotowują do pracy zawodowej w zakresie energetyki, w sferze wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i dystrybucji energii, w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, eksploatacją, diagnostyką oraz problematyką bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń i systemów energetycznych.

Ekoinżynieria
Politechnika Białostocka oferuje również studia na kierunku Ekoinżynieria. Absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę niezbędną do opracowania systemów ochrony naturalnych zasobów środowiska i ich zrównoważonego wykorzystania, a także systemów zarządzania jakością i ochroną środowiska w przedsiębiorstwach. Kierunek zapewni wiedzę o podstawowych zagadnieniach prawnych i ekonomicznych w ochronie i gospodarowaniu środowiskiem, a ponadto posługiwaniu się rachunkiem ekonomicznym, pozyskiwaniu i zarządzaniu funduszami strukturalnymi i celowymi z zakresu ochrony środowiska.

Zarówno Ekoenergetyka, jak i Ekoinżynieria to studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne.

Rekrutacja rozpoczęła się 20 maja.

Autor: Justyna Stankiewicz

Komentarze obsługiwane przez CComment