Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w roku akademickim 2014/2015 uruchomi nowy kierunek studiów - Meblarstwo. Uczelnia przygotowała 60 miejsc dla kandydatów w ramach studiów I stopnia.

Jak twierdzą pomysłodawcy kierunku, jego powstanie jest wynikiem zapotrzebowania branży meblarskiej na specjalistów z tego zakresu, a jego program konsultowany był z przedstawicielami środowiska biznesowego działającego w tej branży.

Wydział Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie realizuje tylko dwa programy studiów, które mają charakter techniczno-przyrodniczy: Technologię drewna i właśnie Meblarstwo, które zaliczyć należy do obszaru nauk rolniczych, leśnych i technicznych. Jest to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, w ramach którego omawiane są zagadnienia z wielu dziedzin współczesnej nauki m.in. technologii drewna, inżynierii materiałowej, wzornictwa oraz konserwacji i restauracji dzieł sztuki.

W trakcie studiów studenci będą mogli zdobyć specjalistyczną wiedzę i kompetencje z zakresu projektowania, planowania produkcji, wytwarzania i dystrybucji w branży meblarskiej, jak również aspektów związanych z organizacją pracy i zarządzaniem w przedsiębiorstwie.

Absolwenci Meblarstwa są przygotowani do pracy w:
  • zakładach branży meblarskiej;
  • firmach i przedstawicielstwach handlowych;
  • biurach projektowych;
  • placówkach naukowo-badawczych;
  • szkolnictwie zawodowym.

Limit przyjęć: 60 osób.

Warto dodać, że studenci Wydziału Technologii Drewna SGGW uczestniczą w Programie Płatnych Staży organizowanych przez przedsiębiorstwa, a wielu stażystów na zakończenie okresu stażowego otrzymuje propozycje zatrudnia w firmach jako pełnoetatowi pracownicy.

Komentarze obsługiwane przez CComment