Flaga RosjiUZ stale poszerza swoją ofertę kształcenia o nowe, unikatowe kierunki studiów. Kolejnym z nich jest Komunikacja biznesowa prowadzona w języku rosyjskim i w formule, którą uczelnia określa jako „30+", zajęcia odbywać się będą bowiem w godzinach popołudniowych.

Studia na kierunku Komunikacja biznesowa nastawione są na zdobycie przez słuchaczy bardzo dobrych kompetencji z zakresu posługiwania się językiem rosyjskim tak w mowie, jak i w piśmie. Solidne przygotowanie lingwistyczne sprzyjać ma podejmowaniu w przyszłości zatrudnienia w branżach: turystyczno-hotelarskiej, administracji publicznej, instytucjach współpracujących z partnerami zagranicznymi, biurach tłumaczeń, instytucjach kulturalnych i wszędzie tam, gdzie stawiany jest przed kandydatami wymóg zaawansowanej znajomości języków obcych.

Prócz umiejętności językowych, słuchacze będą mogli również zdobyć wiedzę na temat językoznawstwa, literaturoznawstwa, geografii, literatury i kultury Rosji oraz całego rosyjskiego obszaru językowego.

W ramach kierunku „Komunikacja biznesowa w języku rosyjskim" utworzona będzie specjalizacja Translatoryka, która obejmować będzie zagadnienia bezpośrednio związane z wszelkiego rodzaju tłumaczeniami.

Absolwenci będą także przygotowani do podjęcia studiów II stopnia na kierunku filologia rosyjska.

W trakcie studiów studenci mają możliwość:
- odbycia studiów semestralnych w Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina na podstawie umowy rządowej między RP i Federacją Rosyjską,
- uczestniczenia w 2-tygodniowych stażach językowych w ramach umowy bilateralnej pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim i Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. A. Hercena w Sankt Petersburgu,
- odbycia jednego lub dwóch semestrów nauki na Uniwersytecie Masaryka w Brnie lub Uniwersytecie Wileńskim w ramach programu „Erasmus"
- uczestniczenia w różnych formach współpracy z Państwowym Uniwersytetem im. P.M. Maszerowa w Witebsku.

Komentarze obsługiwane przez CComment