×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
logoup plJeśli chcecie związać swoją przyszłość z szeroko pojętą kulturą i sztuką, to mamy dla Was doskonałą wiadomość. Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza Was do podjęcia studiów artystycznych na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Skorzystacie?

Dlaczego warto wybrać właśnie ten kierunek studiów? Bycie twórcą i uczestnikiem kultury współczesnej wymaga od nas rozległej wiedzy i sporych umiejętności. Program studiów na kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych" pozwala nam na ich zdobycie. Dzięki temu będziecie odpowiednio przygotowani do pełnienia ważnych funkcji w świecie sztuki i edukacji.

Przekrojowy charakter tego kierunku sprawia, iż różnorodność prowadzonych zajęć powinna zadowolić wszystkich studentów. Wybrane przedmioty, które prowadzone są w trakcie trzyletnich studiów I stopnia:
- Historia sztuki,
- Prawo autorskie i oświatowe,
- Filozofia,
- Metodyki nauczania,
- Promocja kultury plastycznej i krytyki asrtystycznej,
- Elementy dziennikarstwa,
- Fotografia,
- Kultura muzyczna,
- Struktury wizualne.

Nie brakuje Wam w powyższym zestawieniu zajęć o charakterze artystycznym? Nie martwcie się - w trakcie studiów prowadzone będą również zajęcia praktyczne z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki i działań multimedialnych oraz rzeźby.

Czas edukacji mija jednak bardzo szybko. Absolwenci stają przed jednym z największych wyzwań w swoim życiu - co robić po zakończeniu studiów? Dzięki wszechstronnemu wykształceniu i zdobytym umiejętnościom artystycznym mogą oni podjąć zatrudnienie we wszystkich typach szkół i placówkach pozaszkolnych, działach marketingu i promocji, mediach, centrach sztuki i organizacjach o profilu kulturalno-artystycznym.

Komentarze obsługiwane przez CComment