sggw-logo1Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w roku akademickim 2013/2014 uruchamia nowy kierunek studiów – Bioinżynierię zwierząt. Czy warto zainteresować się ofertą Wydziału Nauk o Zwierzętach? Czy jest to kierunek przyszłościowy, który zapewni nam w przyszłości stabilne i dobrze płatne zatrudnienie? Zapraszamy do lektury i samodzielnego wyciągnięcia wniosków!


Podstawowe informacje na temat kierunku studiów:

Nazwa kierunku: Bioinżynieria zwierząt
Jednostka prowadząca kierunek: Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Tryb: Stacjonarny
Poziom: Studia I stopnia

Absolwenci tego kierunku kształceni będą w zawodzie bioinżyniera specjalizującego się w bioinżynierii zwierząt. Limit kandydatów ustalono na 60 miejsc. Główną cechą charakterystyczną tego kierunku będzie nowoczesny program nauczania, który ma obejmować innowacyjne dziedziny wiedzy i techniki nauczania.

Tyle można napisać w ramach „wstępu”. Czy jednak kierunek znajdzie uznanie w oczach przyszłych pracodawców? Z badań prowadzonych przez SGGW wynika, iż odpowiednie połączenie wiedzy i umiejętności wyniesionych z warsztatów i laboratoriów jest wysoko cenione przez pracodawców. W związku z tym kierunek Bioinżynieria zwierząt, ze względu na swój praktyczny charakter i nowoczesny program nauczania, może być zaliczany do kierunków przyszłościowych, którego absolwenci łatwiej będą mogli odnaleźć się na rynku pracy.
Warto dodać, iż w proces nauczania zaangażowanych będzie wielu specjalistów o bogatym dorobku naukowym z kluczowych dziedzin.

Ciężko myśleć o końcu studiów przed ich rozpoczęciem, prawda? Jeszcze odleglejsza wydaje się perspektywa znalezienia pracy po studiach. Czy absolwenci bioinżynierii zwierząt będą odpowiednio przygotowani do wejścia na rynek pracy? Zdecydowanie tak! Po zakończeniu studiów będziecie przygotowani do pracy naukowej i eksperymentalnej. Ponadto zdobędziecie umiejętności z zakresu: inżynierii genetycznej wykorzystywanej do biologicznej inżynierii zwierząt oraz nanoinżynierii.

Gdzie będziecie mogli znaleźć zatrudnienie? W przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, realizacją i ocenianiem narzędzi, systemów i technologii wykorzystujących rozwiązania z płaszczyzny bioinżynierii zwierząt. Zabrzmiało skomplikowanie? Już podajemy przykłady:
- w przemyśle biotechnologicznym,
- w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych,
- w przemyśle nanobiotechnologicznym,
- w instytucjach stosujących do badań modele zwierzęce
- w jednostkach naukowo-badawczych, edukacyjnych, kontrolnych i rządowych.

Komentarze obsługiwane przez CComment