Kierunek Neurobiologia łączy biologię, biochemię i farmakologię z anatomią i fizjologią oraz psychologią i elementami nauk medycznych. Neurobiologia jest jedną z najszybciej rozwijających się obecnie dziedzin nauk przyrodniczych. Jako nauka interdyscyplinarna, Neurobiologia obejmuje badania dotyczące struktury, funkcji, a także rozwoju ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego człowieka i zwierząt, zarówno w warunkach fizjologicznych jak i patologicznych. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat tego kierunku, koniecznie czytaj dalej! 


W trakcie studiów:

Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe, w tym: biologię komórki, biochemię i biofizykę, chemię, genetykę i ewolucjonizm oraz statystykę, a ponadto cztery grupy przedmiotów kierunkowych, do których należą: podstawy biologii i fizjologii organizmów zwierzęcych, neuroanatomia i neurofizjologia, neuropsychologia i psychofizjologia oraz neurobiologia eksperymentalna.

 

Po studiach:

Zintegrowana, specjalistyczna wiedza neurobiologiczna, połączona z umiejętnością stosowania nowoczesnych metod badawczych, umożliwia absolwentowi tego kierunku podjęcie pracy zawodowej w placówkach naukowo-badawczych, placówkach medycznych oraz w laboratoriach diagnostycznych. Po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej absolwent posiada kwalifikacje i uprawnienia do nauczania przyrody w szkole podstawowej i biologii w gimnazjum.

Komentarze obsługiwane przez CComment