×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Kierunek Naziemne zarządzanie lotnictwem daje możliwość opanowania umiejętności związanych z zarządzaniem lotnictwem, w szczególności w zakresie obsługi lotnisk oraz linii lotniczych. Powiązane jest to z przedmiotami ekonomicznymi i logistycznymi. Absolwent kierunku Naziemne zarządzanie lotnictwem będzie mógł rozpocząć karierę zawodową w branży lotniczej o międzynarodowym wymiarze. Takie rozwiązania uczą ich krytycznego podejścia do omawianych kwestii, twórczego myślenia oraz umiejętności wyboru najlepszych narzędzi oraz analiz ekonomicznych do rozwiązania konkretnego problemu.

W trakcie studiów:

Biorą również udział w semestralnej grze decyzyjnej, gdzie wcielając się w rolę menedżera linii lotniczej będą podejmować decyzje, jakie podejmowane są na takim stanowisku każdego dnia.

Po studiach:
Absolwent  będzie mógł znaleźć zatrudnienie w przedstawicielstwach linii lotniczych lub jako osoba zajmująca się zarządzaniem w portach lotniczych, biurach turystycznych czy przedsiębiorstwach zajmujących się logistyką transportu lotniczego na całym świecie. Posiadana wiedza i umiejętności pozwolą również na wykonywanie zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami ludzkimi, materialnymi i finansowymi przedsiębiorstw lotniczych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Komentarze obsługiwane przez CComment