×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Podczas studiów na Naukoznawstwie student
Zdobędziesz wiedzę o podstawach prawa, prawa
cywilnego i gospodarczego, podstawach ekonomii
i zarządzania, rachunkowości i analizie
ekonomicznej, zarządzaniu zasobami ludzkimi i
innowacjami, zarządzaniu projektami, o
podstawach dziennikarstwa, nowoczesnych
narzędziach komunikacji, bazach danych i analizie
systemowej. Zdobędziesz zdolności kierownicze i
przywódcze, negocjacji i komunikacji
interpersonalnej.
zdobędzie wiedzę o podstawach prawa, prawa cywilnego i gospodarczego, podstawach ekonomiii zarządzania, rachunkowości i analizie ekonomicznej, zarządzaniu zasobami ludzkimi iinnowacjami, zarządzaniu projektami, o podstawach dziennikarstwa, nowoczesnych narzędziach komunikacji, bazach danych i analizie systemowej. Zdobędzie zdolności kierownicze i przywódcze, negocjacji i komunikacji interpersonalnej.
W trakcie studiów:
Badania naukoznawcze: teoretyczne (ukierunkowane
na zrozumienie natury nauki, jej dynamiki i funkcji w
kulturze i społeczeństwie) i praktyczne (związane z
organizacją nauki, organizacją badań i rozwoju oraz
kształtowaniem polityki naukowej).
Teoretyczne nauki o nauce: humanistyczne (nauka
traktowana jako fakt kulturowy), filozoficzne (nauka
jako byt lub poznanie, dla którego szuka się
ostatecznych racji i uwarunkowań) oraz formalne
(nauka jako forma poznania).
Badania naukoznawcze: teoretyczne (ukierunkowane na zrozumienie natury nauki, jej dynamiki i funkcji w kulturze i społeczeństwie) i praktyczne (związane z organizacją nauki, organizacją badań i rozwoju oraz kształtowaniem polityki naukowej). Teoretyczne nauki o nauce: humanistyczne (nauka traktowana jako fakt kulturowy), filozoficzne (nauka jako byt lub poznanie, dla którego szuka się ostatecznych racji i uwarunkowań) oraz formalne (nauka jako forma poznania).

Po studiach:
Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach opartych na nowoczesnych technologiach, firmach konsultingowych (niektóre z nich są zakładane przez absolwentów), instytucjach badawczych, instytucjach rządowych, organizacjach pozarządowych, szkołach wyższych (w tym na stanowiskach kierowniczych i zarządczych szkół businessu) oraz w firmach (np. Unilever, British Telecom, HSBC, Bosch czy Lenovo).
{eduquery id=554|citydetection=Y|provincedetection=Y|template=3}
  {eduquery id=554|provincedetection=Y|card=Y|priority=2|size=1} {eduquery id=554|provincedetection=Y|card=Y|priority=1|size=1} {eduquery_other1}

Komentarze obsługiwane przez CComment