Kandydat na studia muzykologiczne powinien mieć przygotowanie muzyczne. W trakcie studiów studenci poznają historię muzyki w kontekście ogólnych zjawisk kultury, a także uczą się analizowania i interpretowania dzieł muzycznych różnych epok. Osobom wybierającym się na ten kierunek przyda się dobry słuch, wrażliwość na muzykę i łatwość przyswajania wiedzy historycznej, której na tym kierunku nie brakuje. Dla kogo są te studia i którzy kandydaci mają największe szanse na ukończenie tego kierunku? Zapraszamy do lektury całego artykułu dotyczącego muzykologii!

W trakcie studiów:

historia filozofii, propedeutyka muzykologii, akustyka muzyczna, harmonia, kontrapunkt, analiza muzyczna, historia muzyki powszechnej, historia muzyki polskiej, estetyka muzyczna, historia notacji muzycznej, etnomuzykologia i antropologia kulturowa, dzieje myśli o muzyce, historia form i gatunków muzycznych, metodologia badań muzykologicznych;

Po studiach:

Absolwent muzykologii może podjąć pracę m.in. jako:
  • redaktor muzyczny,
  • krytyk,
  • bibliotekarz,
  • organizator życia muzycznego,
  • kustosz muzeów o profilu muzycznym,
  • nauczyciel.

Komentarze obsługiwane przez CComment