×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Studia na kierunku Muzeologia należą do typu studiów interdyscyplinarnych, które kształcą ludzi otwartych na łączenie różnych specjalności i potrafiących zarządzać złożonymi instytucjami kultury i nauki. Studia obejmują obok nauk humanistycznych i historycznych (historii, historii sztuki, archeologii, muzykologii, nauk o sztuce, mediologii, religniozawstwa), także socjologię, psychologię, pedagogikę, z elementami prawa i administracji, ochrony zabytków, informatyki, ekologii, wspieranych przez filozofię, etykę i teorię idei. Zapraszamy do dalszej lektury! 

W trakcie studiów:

Na pierwszy rzut wydaje się, że są to studia przeznaczone dla typowych humanistów, jednak wiele elementów tych studiów, jak i profil absolwenta, wskazują również na to, że powinni się również tym kierunkiem zainteresować osoby z umysłami ścisłymi: ekonomiści, menadżerowie, inżynierowie. Przedmioty, które znajdują się w programie Muzeologii to m.in.: historia muzealnictwa, wstęp do muzeologii, kolekcjonerstwo, kreacja obiektu muzealnego - wystawiennictwo, konserwatorstwo, organizacja pracy naukowej w muzeum, metody pracy oświatowej, zarządzanie i organizacja w muzeum, prawne aspekty muzealnictwa i ochrony dóbr kultury, problemowa prezentacja wybranych muzeów, wybrane problemy współczesnej archeologii, etnologii, historii, historii sztuki.

Po studiach:
Absolwent kierunku Muzeologia jest przygotowany do pracy w instytucjach muzealnych, ośrodkach kultury, parkach tematycznych, szkołach prowadzących zajęcia z zakresu dostępu do kultury, w organach administracyjnych odpowiadających za nadzór nad muzeami oraz w działach edukacyjnych muzeów.

Komentarze obsługiwane przez CComment