×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Student uzyska podstawowe przygotowanie w zakresie chemii, biochemii, biotechnologii, anatomii, histologii, ekologii, genetyki, immunologii, epidemiologii oraz patologii. Oprócz tego zapozna się z biologią środowiska wodnego i glebowego, podstawami przetwórstwa żywności, chorobami zakaźnymi człowieka i zwierząt oraz chorobami wirusowymi - grzybiczymi i bakteryjnymi roślin. Słuchacz tego kierunku posiądzie wiedzę z zakresu mikrobiologii ogólnej, wirusologii, mikologii oraz parazytologii oraz zostanie przygotowany do pracy z materiałem biologicznym i klinicznym.

W trakcie studiów:

Zapozna się również z cyklami diagnostycznymi w laboratoriach zajmujących się mikrobiologią lekarską, mikrobiologią żywności, mikrobiologią weterynaryjną oraz parazytologią. Wybrane przedmioty na kierunku Mikrobiologia stosowana to m.in.:
- Chemia ogólna i nieorganiczna
- Chemia organiczna
- Technologie informacyjne
- Biologia komórki
- Histologia
- Mikrobiologia ogólna
- Mikroskopia świetlna
- Chemia analityczna
- Biochemia
- Fizyka i biofizyka
- Anatomia człowieka
- Podstawy botaniki
- Systematyka mikrobiologiczna

Po studiach:
Po ukończeniu kierunku Mikrobiologia stosowana absolwent może podjąć pracę w laboratoriach farmaceutycznych,weterynaryjnych, ochrony środowiska, jak również w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym.

Komentarze obsługiwane przez CComment