Studenci kierunku Mikrobiologia mają wpojony nawyk ustawicznego kształcenia, są otwarci na nowe trendy i techniki pracy oraz na unowocześnianie i podnoszenie efektywności wykonywania zadań w miejscu zatrudnienia. Absolwenci z tytułem magistra potrafią organizować i kierować pracą zespołów. Potrafią także podejmować współpracę ze specjalistami z innych dziedzin, przejmując w miarę potrzeby rolę konsultanta w zakresie problemów mikrobiologicznych i immunologicznych. Ponadto są przygotowani do pracy naukowej i dydaktycznej w zakresie mikrobiologii i dyscyplin pokrewnych.

W trakcie studiów:
Absolwenci studiów na kierunku Mikrobiologia posiadają wiedzę i kwalifikacje z zakresu mikrobiologii, immunologii i genetyki drobnoustrojów oraz innych nauk biologicznych i medycznych. Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne rozwiązywanie problemów, wynikających z działania drobnoustrojów na organizmy żywe oraz w środowiskach naturalnych i przemysłowych. Potrafią interpretować, przetwarzać i autoryzować wyniki badań oraz wydawać opinie z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Po studiach:

Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwalają na podejmowanie pracy w:
- laboratoriach mikrobiologicznych, serologicznych i immunologicznych służby zdrowia,
- laboratoriach przygotowujących ekspertyzy z zakresu mikrobiologii i immunologii, dotyczące produktów szerokiego zastosowania, w tym produktów o przeznaczeniu medycznym,
- laboratoriach służb weterynaryjnych,
- laboratoriach nadzoru sanitarnego,
- laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego,
- placówkach ochrony przyrody i środowiska,
- szkołach zawodowych wszystkich stopni, prowadzących edukację z zakresu mikrobiologii, serologii i immunologii.

Komentarze obsługiwane przez CComment