×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Międzywydziałowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze (MISMP) to nowoczesna forma bezpłatnych studiów dziennych, szczególnie atrakcyjnych dla kandydatów o szerokich zainteresowaniach zorientowanych na nauki przyrodnicze, którzy chcą studiować poza tradycyjnym systemem ograniczonym do jednej dyscypliny akademickiej. Taki rodzaj studiów zapewnia bardziej wszechstronne przygotowanie do zawodu, co w znacznym stopniu zwiększa szanse znalezienia swego miejsca na zmieniającym się rynku pracy. Studia odbywają się w trybie indywidualnym, pod kierunkiem opiekuna naukowego (tutora).


Jaki powinien być kandydat?


Celem MISMP jest wykształcenie elity intelektualnej o otwartej i aktywnej postawie społecznej.

Kandydaci powinni posiadać wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, ale również powinni umieć:
 • logicznie myśleć i formułować swoje poglądy,
 • stawiać pytania i formułować problemy,
 • organizować swoją naukę i pracę,
 • uczyć się nowych pojęć,
 • zagadnienia dotyczące warsztatu badawczego.

W trakcie studiów

W ciągu pierwszych dwóch lat, student sam układa program studiów z pełnej oferty kursów na wszystkich kierunkach. Student nie ma obowiązku wybierania przedmiotów ze wszystkich działów wchodzących w skład MISMP. Po drugim roku studenci wybierają kierunek (lub kierunki) wiodący, w ramach, którego, uzyskają po trzecim roku tytuł licencjata, a po ukończeniu studiów drugiego stopnia (2 lata) - tytuł magistra jednego lub kilku kierunków, takich jak:
 • astronomia,
 • biologia,
 • biotechnologia,
 • ochrona środowiska,
 • chemia,
 • filozofia,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • psychologia,
 • geologia,
 • geografia,
 • fizyka,
 • nanotechnologia.

Kariera zawodowa


Ze względu na różnorodną wiedzę, absolwenci indywidualnych studiów matematyczno-przyrodniczych, mogą pracować w:
 • placówkach naukowych,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • bankach,
 • szpitalach,
 • firmach medyczno-farmaceutycznych,
 • firmach biotechnologicznych,
 • firmach komputerowych,
 • placówkach oświatowych,
 • środkach masowego przekazu,
 • firmach konsultingowych.

Komentarze obsługiwane przez CComment