×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

To dziś jeden z najbardziej obleganych kierunków studiów, dlatego trzeba się liczyć z konkurencją już na samym początku. To studia dla ciekawych świata i ambitnych, dające możliwości ale i stawiające wyzwania. Zaletą jest ich interdyscyplinarność, czyli połączenie wielu dziedzin nauki. Student zdobywa wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Nabywa umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej.

W trakcie studiów:

Studenci poznają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz uczy się posługiwać językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej.

Po studiach:
Absolwent znajdzię pracę:
- na stanowiskach operacyjnych i analitycznych oraz menedżerskich średniego szczebla zarządzania,
- w przedsiębiorstwach i instytucjach działających na rynku międzynarodowym.

Komentarze obsługiwane przez CComment