×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Metalurgia to dziedzina, która bada przeróbki rud metali aż do produktu końcowego (np. dach samochodu). Skupia się głównie na wytwarzaniu przedmiotów użytkowych. Absolwenci tego kierunku posiadają umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu: metalurgii ekstrakcyjnej, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach, utylizacji odpadów technologicznych, recyklingu metali, techniki cieplnej, podstaw automatyki, informatyki oraz ekologii. Jeśli chciałbyś w przyszłości rozpocząć ten kierunek studiów, koniecznie zapoznaj się z dalszą częścią artykułu!

W trakcie studiów:

matematyka, chemia, fizyka, nauka o materiałach, termodynamika techniczna i technika cieplna, metalurgia i przetwórstwo metali, metodyka badania materiałów, mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów, grafika inżynierska i projektowanie inżynierskie, automatyka i robotyka, elektrotechnika i elektronika, organizacja pracy, zarządzanie i ergonomia, informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, kształtowanie, badanie struktury i własności materiałów, teoria procesów metalurgicznych, teoria sprężystości i plastyczności, metaloznawstwo stopów żelaza i metali nieżelaznych, komputerowe wspomaganie w technice i sieci komputerowych;

Po studiach:
Absolwenci najczęściej pracują w:
- przemyśle, w firmach produkcyjnych,
- przetwórstwie metali i stopów,
- laboratoriach specjalistycznych,
- biurach projektowych i jednostkach gospodarczych.

Komentarze obsługiwane przez CComment