Metalurgia to dziedzina, która bada przeróbki rud metali aż do produktu końcowego (np. dach samochodu). Skupia się głównie na wytwarzaniu przedmiotów użytkowych. Absolwenci tego kierunku posiadają umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu: metalurgii ekstrakcyjnej, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach, utylizacji odpadów technologicznych, recyklingu metali, techniki cieplnej, podstaw automatyki, informatyki oraz ekologii. Jeśli chciałbyś w przyszłości rozpocząć ten kierunek studiów, koniecznie zapoznaj się z dalszą częścią artykułu!

W trakcie studiów:

matematyka, chemia, fizyka, nauka o materiałach, termodynamika techniczna i technika cieplna, metalurgia i przetwórstwo metali, metodyka badania materiałów, mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów, grafika inżynierska i projektowanie inżynierskie, automatyka i robotyka, elektrotechnika i elektronika, organizacja pracy, zarządzanie i ergonomia, informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, kształtowanie, badanie struktury i własności materiałów, teoria procesów metalurgicznych, teoria sprężystości i plastyczności, metaloznawstwo stopów żelaza i metali nieżelaznych, komputerowe wspomaganie w technice i sieci komputerowych;

Po studiach:
Absolwenci najczęściej pracują w:
- przemyśle, w firmach produkcyjnych,
- przetwórstwie metali i stopów,
- laboratoriach specjalistycznych,
- biurach projektowych i jednostkach gospodarczych.

Komentarze obsługiwane przez CComment