×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Kierunek studiów uruchomiono, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom producentów mięsa oraz młodzieży, gotowej do pracy w sektorze mięsnym. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Przekazują cenną wiedzę z dziedzin nauk rolniczych i ekonomicznych oraz umiejętności cenione na rynku pracy. O przyjęcie na studia ubiegać się mogą wszyscy maturzyści. Najłatwiej będą mieli ci, legitymujący się dobrze zdaną maturą z języka nowożytnego i przedmiotów przyrodniczych. Warunkiem jest posiadanie choć minimalnej wiedzy i umiejętności z zakresu biologii i języka obcego.

W trakcie studiów:

Na kierunku menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa czeka na ciebie ciekawy program nauczania, dostosowany do potrzeb branży mięsnej. Podczas trzech lat nauki dowiesz się między innymi:
- jaki jest wpływ mięsa na życie człowieka,
- jak założyć firmę mięsną i zarządzać nią w nowoczesny sposób,
- jak produkować i przetwarzać mięso,
- skąd brać surowce do produkcji mięsa,
- w jaki sposób hodować i wykorzystywać zwierzęta rzeźne,
- w jakich warunkach przechowywać mięso.
Poza wiedzą teoretyczną z zakresu nauk rolniczych i przyrodniczych będziesz mógł zdobyć także praktyczne umiejętności dotyczące produkcji i przetwarzania mięsa. Zdobędziesz kompetencje w tym zakresie uczestnicząc w kilkutygodniowych praktykach studenckich w zakładach mięsnych należących do jednego z największych producentów mięsa w Polsce. Praktyki odbywać się będą w kraju i poza jego granicami. Zdobywając uprawnienia menadżera produkcji i przetwórstwa mięsa będziesz mógł skorzystać z lektoratów języka obcego i poznać terminologię branżową, niezbędną do pracy w zakładach mięsnych w różnych zakątkach świata. Kwalifikacje, które uzyskasz w czasie studiów zapewnią ci dobrze płatną pracę.
 
Po studiach:
Menadżerowie produkcji i przetwórstwa mięsa znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach mięsnych, przy produkcji mięsa i jego przetworów. Będą mogli także wykorzystać swe umiejętności przeprowadzając kontrolę jakości surowców rzeźnych albo spełniając nadzór nad właściwym chowem zwierząt w gospodarstwach rolnych. Praca, jaka czeka na absolwentów kierunku menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa z pewnością do łatwych nie należy. Niesie jednak ze sobą dużo satysfakcji i daje niezależność finansową.

Komentarze obsługiwane przez CComment