×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Kierunek medycyna roślin łączy w sobie teorię i praktykę w takich obszarach nauk przyrodniczych jak botanika i ekologia. Podczas studiowania tego kierunku studenci przyswajają wiedzę z zakresu biologii oraz ekologicznych aspektów występowania i rozwoju czynników chorobotwórczych roślin, a także zagrażających im szkodników i chwastów. Studenci poznają zagrożenia dla roślin oraz możliwości ich zwalczania oraz profilaktyki. Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu biologii oraz ekologicznych aspektów występowania i rozwoju czynników chorobotwórczych roślin.

W trakcie studiów:


Przedmioty prowadzone podczas studiów dotyczą zarówno chorób i ich sprawców, szkodników, jak i chwastów. Wraz ze zdiagnozowaniem przyczyn zagrożeń zdrowia wprowadzana jest wiedza i umiejętności chemicznego, biologicznego i technicznego oddziaływania na ich usuwanie lub zapobieganie ich wystąpieniu. Zajęcia podczas studiów dotyczą także takich aspektów ochrony roślin jak monitoring, sygnalizacja, prawo, Inny obszar wiedzy Podczas zajęć będzie można także zgłębiać wiedzę z zakresu monitoringu, sygnalizacji prawa.

Po studiach:

Absolwent medycyny roślin będzie umiał rozpoznać choroby roślin, szkodniki i chwasty oraz podejmować optymalne działania w celu ich zwalczania. Uzyskana na studiach wiedza pozwala na skuteczne i bezpieczne dla środowiska oraz ekonomicznie uzasadnione ograniczanie czynników szkodliwych i podejmowanie działań profilaktycznych z uwzględnieniem różnych form monitoringu i systemów wspomagania decyzji.

Komentarze obsługiwane przez CComment