Media i komunikacja społeczna łączy specjalistyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania mediów, tworzenia wizerunku, prowadzenia kampanii reklamowych, organizowania konferencji prasowych oraz zarządzania procesami komunikacyjnymi z solidnym socjologicznym warsztatem badawczym. Studenci tego kierunku zapoznają się ze społeczną i opiniotwórczą rolą mediów, regułami komunikacji międzykulturowej, nurtami kultury współczesnej, z warsztatem rzecznika prasowego, metodami prowadzenia negocjacji i dyskursu politycznego oraz z metodami i technikami prowadzenia badań społecznych. 

W trakcie studiów:

Plan zajęć na kierunku Media i komunikacja społeczna obejmuje takie przedmioty, jak nauki o komunikowaniu, historia i socjologia mediów, współczesne systemy medialne, podstawy estetyki współczesnej, społeczeństwo informacyjne, retoryka i erystyka, stylistyka i kultura języka, etyka dziennikarska , marketing i public relations, współczesne media, psychologia w mediach. Student poznaje rynek mass mediów, uczy się planowania i organizowania kampanii promocyjnych, nawiązywania i utrzymywania relacji z mediami, przygotowywania materiałów reklamowych. 

Po studiach:
Absolwenci kierunku Media i komunikacja społeczna posiadają niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w dziedzinie mediów, dziennikarstwa, komunikacji społecznej oraz polityki i są przygotowani do pracy m.in. jako:
- specjaliści public media relations;
- rzecznicy prasowi instytucji politycznych, samorządowych, administracji publicznej i samorządowej oraz organizacji gospodarczych;
- specjaliści badania rynku i opinii publicznej;
- specjaliści ds. organizacji i prowadzenia kampanii medialnych - w tym również politycznych;
- specjaliści kreowania wizerunku firmy, instytucji czy osoby;
- członkowie zespołów dziennikarskich.

Komentarze obsługiwane przez CComment