Mechatronika to wymagające studia dla ludzi ambitnych, obdarzonych wyobraźnią, kreatywnością, talentem matematycznym i programistycznym oraz zdolnością do rozwiązywania złożonych problemów oraz tworzenia optymalnych algorytmów. Choć rekrutacja i cały przebieg studiów wymagają wielu poświęceń, zdobyte w trakcie nauki wykształcenie w pełni rekompensuje wszystkie wysiłki. Mechatronik na rynku pracy jest zwykle osobą, która otrzymuje wiele ciekawych ofert. Jeśli myślisz o rozpoczęciu tego kierunku studiów, koniecznie zapoznaj się z dalszą częścią artykułu!


Kandydat na Mechatronikę w szkole średniej

Osoby, które zamierzają wybrać ten kierunek studiów oprócz predyspozycji intelektualnych i uzdolnień manualnych powinny mieć dość specyficzny zestaw cech charakteru. W zawodach związanych z mechatroniką ceni się skrupulatność, rzetelność, dokładność, umiejętności analityczne oraz determinację w osiąganiu założonych celów. Powyższe cechy nie są sprawdzane w ramach procedur rekrutacyjnych, dlatego warto wiedzieć, z jakimi wyzwaniami wiązać się będzie kariera zawodowa absolwenta mechatroniki. Czas studiów to nie tylko czas pozyskiwania wiedzy, ale okres, w którym kształtują się kompetencje społeczne, takie jak zdolność do pracy w grupie czy umiejętność skutecznego komunikowania.

Studia na kierunku Mechatronika

Program studiów jest bardzo napięty. Mechatronik musi znać nie tylko klasyczną mechanikę, ale także elektronikę i elektrotechnikę. Współczesny rozwój tych dziedzin wymusza na adeptach Mechatroniki umiejętność programowania oraz stosowania mikroprocesorów. Oto wybrane dziedziny, które znajdują się w programach studiów:
  • robotyka;
  • inżynieria jakości;
  • mikromechanika;
  • konstrukcje inteligentne;
  • inżynieria biomedyczna;
  • projektowanie wspomagane komputerowo.

Losy zawodowe absolwentów Mechatroniki

Część absolwentów tego kierunku wybiera karierę naukową, inni starają się zyskać pracę w różnego rodzaju firmach, których działanie polega na wdrażaniu nowoczesnych technologii do przemysłu. Część z nich po ukończeniu studiów zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem inteligentnych systemów sterowania maszynami. Mechatronika to bardzo solidna podstawa w dziedzinie nauk technicznych, dlatego absolwent tego kierunku ma wiele możliwości podjęcia pracy w szeroko rozumianej branży inżynieryjnej.

Komentarze obsługiwane przez CComment