×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

MiBM, bo tak nazywane są studia, które będą przedmiotem tego artykułu to kierunek, dla ludzi uzdolnionych technicznie, którzy gotowi są spędzić kilka najlepszych lat swojego życia na poznawaniu projektowania, mechaniki, budowy i eksploatacji różnego typu maszyn. Jeżeli zastanawiasz się nad wyborem tego właśnie kierunku, zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania, a uzyskasz podstawową wiedzę o tym, jak przygotować się do studiów, na czym polega nauka na tym kierunku oraz jakie perspektywy zawodowe tworzy nauka MiBM. Zapraszamy do lektury!


Czy w szkole średniej trzeba mieć dobre oceny z matematyki, by w przyszłości zająć się np. mechaniką pojazdów?

Niestety tak. Współczesna mechanika maszyn oparta jest o matematykę w stopniu daleko większym niż było to do tej pory. Nie sposób dziś zaprojektować i wykonać mechanizm bez udziału komputera i numerycznie sterowanych obrabiarek. Dość złożone prawa wytrzymałości materiałów wyrażane są za pomocą wzorów matematycznych, a niemal cała fizyka układów mechanicznych oparta jest o narzędzia wynikające z zastosowania analizy matematycznej. Dobrze jeśli kandydat na studia MiBM zna świetnie chemię, gdyż ona jest podstawą materiałoznawstwa, które jest dość istotnym składnikiem studiów mechanicznych.

W jaki sposób przebiega nauka na studiach Mechanika i budowa maszyn?

Można ją podzielić na studiowanie i praktyki zawodowe. W ramach studiów trzeba opanować bardzo wiele dziedzin wiedzy, takich jak: teoria maszyn i mechanizmów, technologia, projektowanie i budowa maszyn, napędy maszyn oraz oczywiście mechanika precyzyjna i modelowanie komputerowe. Nie wszystkie dziedziny powyżej wymienione to wiedza czysto teoretyczna, dlatego zajęcia realizowane są też w formie ćwiczeń i laboratoriów. Studenci w trakcie studiów muszą przygotować liczne projekty, które mają za zadanie dowieść pozyskanie nowych umiejętności.

Praktyki zawodowe to szansa na zapoznanie się z codziennością pracy inżyniera mechanika. Warto też traktować je, jako okazję do zdobycia wartościowych kontaktów zawodowych, które w przyszłości mogą zaowocować ciekawymi propozycjami podjęcia pracy.

Czy po Mechanice i budowie maszyn znajdę pracę?

Takie pytanie jest źle postawione. Brak tu istotnych założeń. Można powiedzieć z dużą dozą pewności, że zmotywowany absolwent, który sumiennie uczył się na studiach i zdobył znaczne doświadczenie w czasie praktyk i staży nie pozostanie długo bez pracy. Studenci, którzy nie uczyli się z wystarczającym oddaniem i nie byli zmotywowani do zaangażowania się w praktyki, będą mieli trudności ze znalezieniem pracy. Nie można się dziwić pracodawcom, że odrzucają słabych kandydatów. Obowiązki inżyniera mechanika bywają bardzo odpowiedzialne i nierzadko zależą od nich wielomilionowe budżety przedsiębiorstw.

Komentarze obsługiwane przez CComment