MiBM, bo tak nazywane są studia, które będą przedmiotem tego artykułu to kierunek, dla ludzi uzdolnionych technicznie, którzy gotowi są spędzić kilka najlepszych lat swojego życia na poznawaniu projektowania, mechaniki, budowy i eksploatacji różnego typu maszyn. Jeżeli zastanawiasz się nad wyborem tego właśnie kierunku, zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania, a uzyskasz podstawową wiedzę o tym, jak przygotować się do studiów, na czym polega nauka na tym kierunku oraz jakie perspektywy zawodowe tworzy nauka MiBM. Zapraszamy do lektury!


Czy w szkole średniej trzeba mieć dobre oceny z matematyki, by w przyszłości zająć się np. mechaniką pojazdów?

Niestety tak. Współczesna mechanika maszyn oparta jest o matematykę w stopniu daleko większym niż było to do tej pory. Nie sposób dziś zaprojektować i wykonać mechanizm bez udziału komputera i numerycznie sterowanych obrabiarek. Dość złożone prawa wytrzymałości materiałów wyrażane są za pomocą wzorów matematycznych, a niemal cała fizyka układów mechanicznych oparta jest o narzędzia wynikające z zastosowania analizy matematycznej. Dobrze jeśli kandydat na studia MiBM zna świetnie chemię, gdyż ona jest podstawą materiałoznawstwa, które jest dość istotnym składnikiem studiów mechanicznych.

W jaki sposób przebiega nauka na studiach Mechanika i budowa maszyn?

Można ją podzielić na studiowanie i praktyki zawodowe. W ramach studiów trzeba opanować bardzo wiele dziedzin wiedzy, takich jak: teoria maszyn i mechanizmów, technologia, projektowanie i budowa maszyn, napędy maszyn oraz oczywiście mechanika precyzyjna i modelowanie komputerowe. Nie wszystkie dziedziny powyżej wymienione to wiedza czysto teoretyczna, dlatego zajęcia realizowane są też w formie ćwiczeń i laboratoriów. Studenci w trakcie studiów muszą przygotować liczne projekty, które mają za zadanie dowieść pozyskanie nowych umiejętności.

Praktyki zawodowe to szansa na zapoznanie się z codziennością pracy inżyniera mechanika. Warto też traktować je, jako okazję do zdobycia wartościowych kontaktów zawodowych, które w przyszłości mogą zaowocować ciekawymi propozycjami podjęcia pracy.

Czy po Mechanice i budowie maszyn znajdę pracę?

Takie pytanie jest źle postawione. Brak tu istotnych założeń. Można powiedzieć z dużą dozą pewności, że zmotywowany absolwent, który sumiennie uczył się na studiach i zdobył znaczne doświadczenie w czasie praktyk i staży nie pozostanie długo bez pracy. Studenci, którzy nie uczyli się z wystarczającym oddaniem i nie byli zmotywowani do zaangażowania się w praktyki, będą mieli trudności ze znalezieniem pracy. Nie można się dziwić pracodawcom, że odrzucają słabych kandydatów. Obowiązki inżyniera mechanika bywają bardzo odpowiedzialne i nierzadko zależą od nich wielomilionowe budżety przedsiębiorstw.

Komentarze obsługiwane przez CComment