Interdyscyplinarny charakter kierunku (fizyka-chemia-technologia) powinien zapewnić dobre przygotowanie absolwenta do wyzwań związanych z intensywnym rozwojem techniki i nowymi trendami w elektronice i dziedzinach pokrewnych oraz rozwiązywaniu problemów, które ten rozwój powoduje.  Absolwent powinien posiadać sprawność komunikowania się oraz zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w przemyśle oraz małych i średnich przedsiębiorstwach, związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem materiałów inżynierskich. Ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń.

W trakcie studiów:

Studenci makrokierunku Materiały współczesnych technologii poznają nie tylko podstawy fizyki technicznej i chemii, ale również technologie wytwarzania i wykorzystania materiałów organicznych w przemyśle elektronicznym i optoelektronicznym.

Po studiach:
Absolwent znajdzie pracę:
- jako inżynier w zakładach przemysłowych,
- w laboratoriach i biurach projektowych,
- w instytutach badawczych,
- jako specjalista od analizy uszkodzeń,
- w firmach związanych z przemysłem chemicznym, tekstylnym, motoryzacyjnym i budowlanym,
- jako kreator nowych technologii,
- w zakładach remontowych,
- w elektrowniach i elektrociepłowniach,
- w zakładach energetycznych i stoczniach.

Komentarze obsługiwane przez CComment