Matematyka komputerowa to studia, które są idealne dla kandydatów niepewnych, czy wolą studiować matematykę czy informatykę. Podczas tych studiów absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu matematyki oraz informatyki dającą mu umiejętność algorytmicznego spojrzenia na opisywalne w języku matematyki problemy nauk ścisłych, inżynieryjnych i biznesowych. Nie jest to kierunek dla wszystkich – świetnie sprawdzą się osoby, które znają już podstawy programowania, ale przede wszystkim te studia wymagają ścisłego umysłu, zdolnego do analitycznego myślenia.

W trakcie studiów:

posiada solidne przygotowanie teoretyczne w zakresie matematyki, obejmujące m.in. analizę matematyczną, algebrę liniową z geometrią, matematykę dyskretną, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę oraz metody numeryczne, a w przypadku absolwentów tej specjalności na kierunku matematyka dodatkowo algebrę ogólną, topologię i równania różniczkowe
posiada gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu podstaw informatyki obejmującą m.in. algorytmy i struktury danych, systemy operacyjne, inżynierię oprogramowania, metody, techniki i paradygmaty programowania
Student posiada solidne przygotowanie teoretyczne w zakresie matematyki, obejmujące m.in. analizę matematyczną, algebrę liniową z geometrią, matematykę dyskretną, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę oraz metody numeryczne, a w przypadku absolwentów tej specjalności na kierunku matematyka dodatkowo algebrę ogólną, topologię i równania różniczkowe oraz posiada gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu podstaw informatyki obejmującą m.in. algorytmy i struktury danych, systemy operacyjne, inżynierię oprogramowania, metody, techniki i paradygmaty programowania

Po studiach:
Absolwent ma szeroką wiedzę matematyczną i informatyczną, jest  przygotowany do podjęcia pracy wymagającej jednocześnie solidnej znajomości informatyki, szczególnie w tych obszarach, gdzie istotną rolę odgrywają narzędzia i metody matematyczne;  potrafi  badać złożoność obliczeniową algorytmów rozwiązujących zagadnienia praktyczne, implementować i tworzyć oprogramowanie, projektować, obsługiwać i administrować bazami danych;  jest zdolny do pracy w zespołach interdyscyplinarnych wykorzystujących metody matematyczne i informatyczne.

Komentarze obsługiwane przez CComment