Jeszcze całkiem niedawno znaczna część studentów matematyki wybierała kierunki pedagogiczne. Część z nich pociągała perspektywa pracy dydaktycznej, inni nie widzieli dla siebie alternatyw. Dziś sytuacja zmieniła się diametralnie. W społeczeństwie informacyjnym matematycy odgrywają zasadniczą rolę. Dzięki różnym specjalizacjom studiów stanowią istotną część kadry managerskiej w obszarach związanych z analityką ubezpieczeniową, w bankach i instytucjach finansowych, w sektorze IT oraz wielu innych dziedzinach życia. Zapraszamy do lektury dalszej części!


W jaki sposób rozpoznać w sobie talent matematyczny?

Na szczęście, matematyka jest jednym z głównych przedmiotów w szkole średniej i raczej nie ma możliwości, by nie zauważyć w sobie talentu matematycznego. Możesz oczywiście nie dogadywać się z nauczycielem i otrzymywać przez to zaniżone stopnie, jednak egzamin maturalny ma charakter obiektywny, dlatego szkolne konflikty nie powinny mieć na niego wpływu. Z pewnością jesteś w stanie ocenić swoje zdolności na podstawie liczby i stopnia trudności zadań, które rozwiązujesz.

Na czym polegają studia matematyczne?

Student matematyki uczestniczy w różnego rodzaju zajęciach dydaktycznych. Uczy się w ramach wykładów, seminariów, konwersatoriów i ćwiczeń. Poznaje teorię i praktykę rozwiązywania matematycznych problemów w różnych dyscyplinach tej dziedziny. Oto wybrane przedmioty, które pojawiają się w programach studiów matematycznych:
  • analiza wektorowa;
  • kombinatoryka;
  • analiza zespolona;
  • algebra liniowa;
  • logika i teoria mnogości;
  • laboratorium komputerowe.

Czy jest praca dla matematyków?

Tak, ale odnalezienie jej nie jest procesem oczywistym. Zwykle zatrudnia się matematyków o określonych specjalnościach, dlatego już w czasie studiów należy myśleć o przyszłej pracy. Dobry matematyk może jednak być spokojny o swoje losy zawodowe. Stale rośnie liczba dziedzin, do których rozwoju wymagana jest wiedza matematyczna. Dotyczy to branży finansowej, ubezpieczeniowej, rynków walutowych, sektora informatycznego oraz inżynierii i statystyki.
Tags: matematyka

Komentarze obsługiwane przez CComment