Studia o profilu marketing polityczny to zestaw wiedzy niezbędnej do sprawnego zarządzania w sektorze instytucji politycznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Specjalistyczna wiedza z zakresu marketingu i funkcjonowania struktur publicznych zapewnia nie tylko możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym, ale również umiejętność analizowania problemów bieżących i prognozowania przyszłych tendencji. Pozyskane zdolności i metody komunikacyjne oraz negocjacyjne pozwalają opracować skuteczne programy promocyjne oddziałujące na szeroką opinię publiczną.


Najczęściej wykładane przedmioty:
Nauki o organizacji, Podstawy zarządzania, Propedeutyka prawa, Technologia informacyjna, Dowodzenie, Psychologia pracy i organizacji, Kształtowanie wizerunku polityka i partii politycznej, Prawo publiczne i prasowe, Partie polityczne i ich programy, Elity polityczne, Współczesne systemy wyborcze i polityczne, Komunikowanie polityczne, Public Relations, Promocja i reklama polityczna, Badania i sondaże polityczne, Kształtowanie wizerunku osób publicznych, Strategie zarządzania sytuacją kryzysową. 

Po studiach:
Absolwent Marketingu politycznego przygotowany jest do objęcia obowiązków na następujących stanowiskach:
- specjalista ds. kreowania wizerunku (politycznego),
- rzecznik prasowy,
- organizator kampanii politycznych i społecznych,
- specjalista ds. bezpieczeństwa państwowego.

Komentarze obsługiwane przez CComment