logo uam blueJak pisał na swoim blogu internetowym „Piękno Nurobiologii” wybitny polski neurobiolog, gość Wydziału Biologii UAM, nieżyjący już prof. Jerzy Vetulanii „Neurobiologia, nauka o biologii układu nerwowego, jest królową nauk o życiu”. Teraz królowa zawitała również do Poznania!

W 2015 roku powołany został interdyscyplinarny kierunek studiów II stopnia - Neurobiologia, prowadzony we współpracy trzech wydziałów, trzech różnych poznańskich uczelni: Wydziału Biologii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W najbliższej przyszłości do konsorcjum dołączy również Wydział Lekarski I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Czym zajmuje się neurobiologia? Neurobiologia jest multidyscyplinarną dziedziną biologii zajmującą się anatomią, biochemią, biologią molekularną i fizjologią pojedynczych komórek nerwowych (neuronów) i ich złożonych układów. Zwraca się także w kierunku innych dziedzin, z najbardziej oczywistą dziedziną farmakologią, ale także informatyką, psychologią i medycyną.
DSC 4737Autor: I. RabędaNeurobiologia jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki. Szczególnie poznanie tajników funkcjonowania ludzkiego mózgu znajduje się w centrum zainteresowań badaczy. Pomimo zastosowania różnorakich podejść badawczych dokładne mechanizmy jego funkcjonowania nie zostały jeszcze dokładnie poznane i są cały czas odkrywane. Dowodzi tego Nagroda Nobla z Fizjologii i Medycyny w 2014 roku, która została przyznana za odkrycie tzw. GPS mózgu, czyli neuronowego systemu pozycjonowania w mózgu - komórek mózgowych odpowiadających za system orientacji w przestrzeni.

W ten fascynujący świat już można zagłębić się w Poznaniu! W ramach kierunku Neurobiologia studenci biorą udział w zajęciach prowadzonych w trzech różnych Uczelniach. Unikatowy programu studiów, zorientowany głównie wokół zajęć praktycznych, łączy wzajemnie uzupełniające się wiedzę i kompetencje Pracowników różnych jednostek naukowo-dydaktycznych. W trakcie zajęć na Akademii Wychowania Fizycznego studenci zajmują się przede wszystkim neurofizjologią, funkcjonowaniem układu nerwowo-mięśniowego i narządów zmysłów oraz problematyką związaną z neurorehabilitacją. Na Uniwersytecie Przyrodniczym prowadzone są zajęcia z neuroanatomii, zagadnień związanych z eksperymentami na zwierzętach, biologicznych mechanizmów zachowania i neurogenetyki. Na UAM kluczowe zagadnienia dotyczą modeli bezkręgowych wykorzystywanych w leczeniu:
  • schorzeń układu nerwowego,
  • neurofarmakologii,
  • neurotoksykologii,
  • neuroendokrynologii
  • rozwoju układu nerwowego.
 
W ramach zajęć na Uniwersytecie Medycznym planowane jest prowadzenie zajęć związanych z aspektem klinicznym badań układu nerwowego tj. neurologia, neurochirurgia, czy też diagnostyka chorób neurozwyrodnieniowych. Ponadto w trakcie studiów studenci mają okazję obcować z neurobiologami z za granicy – gośćmi, którzy corocznie odwiedzając poznańskie uczelnie i przedstawiają najnowsze osiągnięcia z dziedziny neurobiologii.
ukl nerw3
Zdj 3 Brzuszny łańcuszek nerwowy chrząszcza Zophobas atratus.
Zdjęcie z mikroskopu fluorescencyjnego: P Marciniak, M. Szymcz

Wielowątkowy program studiów powoduje, że absolwenci kierunku Neurobiologia są kompleksowo przygotowani do rozwiązywania różnorakich problemów z zakresu Neurobiologii. Zdobyta przez nich wiedza, nabyte umiejętności i kompetencje umożliwiają im podjęcie pracy naukowo-badawczej i specjalistycznej w jednostkach naukowych, naukowo dydaktycznych, laboratoriach diagnostycznych i biomedycznych, placówkach weterynaryjnych, firmach o profilu biologicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym i innych, zarówno w kraju, jak i zagranicą, których działalność wiąże się z wykorzystaniem wiedzy o funkcjonowaniu układu nerwowego.
mozg1Komórki neuro-sekrecyjne/neurony w mózgu
chrząszcza Mącznika młynarka (Tenebrio molitor).
Zdjęcie z mikroskopu fluorescencyjnego: J. Lubawy
Więcej na temat Wydziału Biologii znajdziesz tutaj.

Komentarze obsługiwane przez CComment