Olsztyńska Szkoła Ichtiologów, czyli rybactwo na UWMRybactwo to kierunek studiów łączący tradycję i innowacyjność w akwakulturze oraz dbałość o środowisko naturalne. Produkcja zdrowej, bezpiecznej żywności w postaci pełnowartościowego białka ryb oraz ochrona środowiska naturalnego to priorytety Unii Europejskiej, na które corocznie przeznaczane są miliardy euro. Program kształcenia na kierunku rybactwo realizowany na Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniający takie działania, jako jedyny w Polsce otrzymał wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Studiując na naszym kierunku możesz mieć wpływ na to jaka ryba w przyszłości znajdzie się na twoim talerzu, a jaka zawiśnie na haczyku twojej wędki.

Ichtiolog to zawód z ikrą

Absolwenci kierunku rybactwo realizowanego na UWM w Olsztynie przygotowani są do podjęcia pracy w gospodarstwach i farmach rybackich prowadzących działalność na terenie całej Europy. Wiedza zdobyta w Olsztynie sprawia, iż nasi ichtiolodzy są poszukiwanymi i cenionymi pracownikami wytwórni pasz oraz podmiotów i stowarzyszeń o profilu wędkarsko-rybackim, organów i instytucji administracji państwowej/samorządowej zajmujących się zarządzaniem, tworzeniem prawa i pozyskiwaniem środków UE w obszarze ochrony środowiska czy gospodarowania zasobami wodnymi. Absolwenci kierunku rybactwo znajdują także zatrudnienie jako specjaliści z zakresu ichtiologii w parkach narodowych i krajobrazowych, ogrodach zoologicznych i innych instytucjach związanych z ochroną przyrody czy też laboratoriach i służbach monitorujących stan środowiska naturalnego. Są wreszcie jako ludzie wszechstronnie wykształceni przygotowani do założenia i prowadzenia własnych firm oraz podjęcia pracy w instytutach naukowych i jednostkach badawczo-rozwojowych w Polsce i na świecie.
rybactwo na UWMDzięki ścisłej współpracy z renomowanymi podmiotami sektora rybackiego, studenci odbywają w toku studiów kilka praktyk zawodowych w najlepszych ośrodkach (również zagranicznych) specjalizujących się w produkcji ryb łososiowatych i karpiowatych, obiektach wylęgarniczych, gospodarstwach jeziorowych, firmach związanych z przetwórstwem ryb i produktów rybnych czy agroturystyką.

Studia w Olsztynie – na kierunku rybactwo, to nie tylko zdobyta wiedza, pasja czy dobra zabawa … To „przygoda na całe życie” i chwile do których zawsze z dumą i przyjemnością wracamy. A to wszystko w murach Wydziału Nauk o Środowisku, do którego należy m.in. unikalne w skali europejskiej Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej, gdzie studenci w praktyce poznają tajniki rozrodu i hodowli jesiotrów, pstrągów, sandaczy czy miętusów, opracowują receptury eksperymentalnych pasz dla ryb, prowadzą pod okiem swych wykładowców doświadczenia z zakresu genetyki, mikrobiologii czy toksykologii. To wreszcie możliwość realizacji własnych pasji poznawczych i wędkarskich w Studenckich Kołach Naukowych – Hydrobiologów i Rybaków, Akwarystów „Labeo” czy Pasjonatów Wędkarstwa i Aktywnej Ochrony Ryb "FARIO".
wędkarze - rybactwo na uwm w olsztynie

Maturzysto! Studiuj rybactwo w Olsztynie – kierunek z potencjałem i doskonałymi perspektywami

Studiując na kierunku rybactwo w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, masz szansę zostać specjalistą w dyscyplinie naukowej łączącej wiedzę z zakresu produkcji żywności pochodzącej z akwakultury z aspektami zarządzania oraz ochrony naszych wód i bioróżnorodności organizmów wodnych. Zasoby rybne mórz czy oceanów, ale także naszych jezior stale się kurczą i wymagają wsparcia poprzez aktywną ochronę populacji szeregu zagrożonych gatunków, przy jednoczesnym rozwoju akwakultury, czyli chowu i hodowli ryb na potrzeby produkcji zdrowej i bezpiecznej żywności.

W Olsztynie nauczymy Cię jak założyć i prowadzić własną farmę rybną, zorganizować łowisko specjalne, jak profesjonalnie urządzić akwarium. W czasie studiów praktycznie zapoznasz się ze zrównoważonymi technikami połowu i eksploatacji ryb czy nowoczesnymi technologiami stosowanymi w przetwórstwie produktów rybnych. Dzięki bogatej ofercie „przedmiotów do wyboru” możesz dostosować profil studiów do własnych zainteresowań i pasji oraz zrealizować część zajęć w zagranicznych ośrodkach akademickich np. Portugalii, Holandii, Turcji. Złam stereotyp o rybactwie, bo olsztyński ichtiolog to człowiek z krwi i (k)ości.
rybactwo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

O renomie i walorach kierunku niech zaświadczą słowa kilku jego absolwentów:

Mgr inż. Tomasz Skołysz (rocznik 1999)
"Losy życiowe naszych kolegów ze studiów potoczyły się różnie, ale wielu związanych jest z rybactwem praktycznie, tak jak nasza rodzina z akwakulturą ryb łososiowatych. Aktualne zmiany w akwakulturze polegające na specjalizacji oraz konsolidacji firm stwarzają zapotrzebowanie na dobrze wykształconych ichtiologów-pasjonatów. Nawet najlepsze dziecko, jeżeli nie chce i nie pasjonuje się rybactwem, nie poprowadzi dobrze hodowli, czy nie zrozumie toni wody w jeziorze swoich rodziców."
Mgr inż. Łukasz Ruciński (rocznik 2007)
"Polecam kierunek rybactwo z wielu powodów. Jeśli jesteś miłośnikiem przyrody, a w szczególności interesuje Cię życie pod taflą wody, to nie ma lepszego kierunku studiów. Bogate tradycje, wykwalifikowana kadra, interesujące zajęcia i jedyny taki kampus w Kortowie. Na studiach spotkałem wspaniałych nauczycieli, którzy potrafili przede wszystkim zachęcać do nauki, dało się odczuć rodzinną i przyjazną atmosferę, nawet jeśli było pod górkę:). Po studiach wbrew pozorom nie było trudno o pracę w zawodzie. Obecnie pracuję jako Nadzorca Odcinka Wód Śródlądowych w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej i mam okazję spotykać podczas pracy w terenie wielu znajomych absolwentów kierunku rybactwo, pracujących w zawodzie. Rodzina rybaków ma się bardzo dobrze!!!."

Mgr inż. Piotr Niewiadomski - doktorant
"Studia na kierunku rybactwo? Niesamowity klimat panujący na zajęciach oraz długa i pielęgnowana od lat tradycja skryta w murach ,,podkowy” była odczuwalna dla nas -  młodego ,,narybku”. W niezwykłym miejscu w Polsce nad jeziorem Kortowskim, znaleźli się miłośnicy tego, co niezbadane - ryb i ich życia. Dzięki wybitnej i nietuzinkowej kadrze naukowej odkrywaliśmy krok po kroku tajemnice ichtiofauny. Liczne wyjazdy naukowe i praktyki studenckie pokazały nam piękno rybackiego rzemiosła. Studia te z jednej strony umożliwiają rozwój własnej pasji, a z drugiej dają szansę na ciekawą pracę w przyszłości."

Mgr inż. Mariusz Zakrzewski - Wojewódzki koordynator ds. ratownictwa wodnego KW PSP w Olsztynie
"Zawsze kochałem wodę i ryby. W moim życiu jest to nadal jedna z największych pasji. Studiując rybactwo, mogłem tę pasję rozwijać poznając środowisko wodne i procesy w nim zachodzące, poznać biologię ryb i innych organizmów wodnych. Rybactwo to też niesamowici ludzie, którzy tak jak ja, mieli tę samą pasję i z którymi do dzisiaj łączy mnie przyjaźń. Chociaż nie zostałem ichtiologiem, to dziś kiedy przede wszystkim zajmuję się nurkowaniem zawodowo i prywatnie, dzięki wykształceniu rozumiem wszystko, to co widzę zanurzając się pod lustrem wody."

zawody wędkarskie o puchar dziekana - UWM w Oslztynie

Komentarze obsługiwane przez CComment