collegium polonicumGermanistyka Międzykulturowa w UAM Collegium Polonicum w Słubicach to jedyne w Polsce studia germanistyczne realizowane również w Niemczech. Studia odbywają się jednocześnie w sąsiednim Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Zajęcia prowadzą wykładowczynie i wykładowcy z obu uczelni, a absolwenci otrzymują zarówno polski, jak i niemiecki dyplom.

Collegium Polonicum w Słubicach powstało dzięki współpracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Mamy unikatowy model działania w skali całej Unii Europejskiej i często wskazywani jesteśmy jako przykład dobrej współpracy transgranicznej - mówi dyrektor dr Krzysztof Wojciechowski z Collegium Polonicum. - Germanistyka międzykulturowa jest więc kwintesencją naszej formuły pracy - dodaje.
germanistyka cp

Germanistyka międzykulturowa prowadzona jest przez Collegium Polonicum w ramach współpracy między Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wydziałem Nauk o Kulturze Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Mogą studiować tutaj zarówno studenci polskojęzyczni, jak i niemieckojęzyczni.

Unikalny program

phoca thumb l germanistyka cp2Program studiów stanowi połączenie zakresu klasycznych studiów germanistycznych i kulturoznawczych. Łączy doskonalenie znajomości języka niemieckiego oraz polskiego dla cudzoziemców z nauką o literaturze i kulturze niemieckiej w dialogu z Polską. Dyscyplinami wiodącymi są literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo.

O oryginalności programu w dużej mierze decyduje "międzykulturowość", postrzegana jako budowanie mostów ponad podziałami. Studenci poznają specyfikę niemieckiej i polskiej kultury narodowej. Zajmują się różnicami występującymi między nimi oraz analizą ich produktywnej interakcji. Poszukują tego, co granice łączą, a różnice scalają.

Polacy oczywiście gruntownie uczą się posługiwania językiem niemieckim w różnych kontekstach kulturowych i życia codziennego. Jednak skoro studiują tutaj także osoby, dla których niemiecki jest językiem ojczystym - poznają one w podobny sposób język polski. Obie grupy uczą się też dowolnie wybranego innego języka nowożytnego.

Transgraniczna lokalizacja

Polskie Słubice były niegdyś prawobrzeżną dzielnicą niemieckiego Frankfurtu nad Odrą. Dzisiaj ponownie w wielu obszarach stanowią jeden organizm urbanistyczny. Miasto leży w połowie drogi między Poznaniem i Berlinem i łatwo dostać się stąd do obu metropolii.

Specyficzne położenie Collegium Polonicum jak magnes przyciąga przede wszystkim badaczy i badaczki zainteresowane różnicą i granicą - mówi dyrektor Wojciechowski. Te zagadnienia – analizowane z perspektywy różnych dyscyplin naukowych są także przedmiotem programu germanistyki międzykulturowej.
Takie transgraniczne położenie uczelni jest wielką zaletą także dla studentów, skoro istotą naszych studiów jest szukanie porozumienia między Niemcami i Polską. Wybrałam ten kierunek, ponieważ od zawsze interesował mnie język niemiecki, a pogłębianie wiedzy w tej dziedzinie w mieście znajdującym się na granicy dwóch państw jest czymś niesamowitym - mówi Karolina Pirsch​, studentka I roku germanistyki międzykulturowej. - Mamy mnóstwo kontaktów z Niemcami, nie tylko na zajęciach, ale i w praktyce, chociażby idąc na koncert czy robiąc zakupy - dodaje.
germanistyka cp3

Z jednego campusu na drugi można dostać się w 20 minut spacerem, poza tym komunikacja publiczna obu miast jest sprzężona. Studenci korzystają więc swobodnie z infrastruktury i Collegium Polonicum w Słubicach i Viadriny we Frankfurcie nad Odrą. Wszystko leży w zasięgu ręki: doskonale wyposażone biblioteki obu uczelni, centrum autodydaktyczne w Centrum Języków Obcych – dysponujące najróżniejszymi materiałami audiowizualnymi do samodzielnej nauki języków. Spora część studentów pochodzi z różnych części Polski oraz innych krajów, dlatego oczkiem w głowie administracji Collegium Polonicum są nowoczesne akademiki oraz stołówki z domowym, smacznym jedzeniem w "studenckich" cenach.

Międzykulturowe środowisko

Kierunek Germanistyka międzykulturowa w Collegium Polonicum ruszył w roku akademickim 2011/2012. Co roku studia na tym kierunku zaczyna około 20 osób, z których tylko część to Polacy.

Międzynarodowy skład grupy to wielka zaleta naszego kierunku. Poznajemy na co dzień inne kultury, tradycje, przyzwyczajenia. Są to doskonałe tematy do konwersacji między studentami i okazja do pogłębiana wiedzy dotyczącej innych kultur - mówi Magdalena Magot, studentka I roku germanistyki międzykulturowej. - Kierunek ten umożliwia obracanie się w zróżnicowanym kulturowo towarzystwie i zawieranie przyjaźni międzynarodowych. Poza Polakami i Niemcami studiują tutaj młodzi ludzie z innych krajów, np. z Chin czy Korei - dodaje.
Studenci realizują wiele wspólnych projektów, które zbliżają do siebie osoby z różnych kręgów kulturowych. Spotykają się także poza zajęciami, angażując się społeczne, kulturalne, towarzysko. W Słubicach i Frankfurcie nad Odrą jest ku temu sporo możliwości – teatr, stacja radiowa, orkiestra symfoniczna i chór, kluby sportowe, puby i bary.

Perspektywy pracy

Widzimy, że studenci Collegium Polonicum nie mają większych problemów ze znalezieniem pracy - mówi dyrektor Wojciechowski. Atutem są dwa dyplomy - Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
Część dotychczasowych absolwentów studiów licencjackich wybrało różne kierunki studiów magisterskich na polskich i niemieckich uczelniach. Dzięki unikatowemu programowi germanistyki międzykulturowej, szerszemu od klasycznej filologii germańskiej, otwierają się większe możliwości studiów drugiego stopnia. Na przykład związane z różnymi dziedzinami kultury, sztuki czy stosunkami międzynarodowymi.

Oczywiście pracę można po tych studiach znaleźć wszędzie tam, gdzie poszukiwani są germaniści - jako nauczyciele czy tłumacze. Jednak już absolwenci germanistyki międzykulturowej odnajdują się w różnych miejscach, gdzie ważne są głębokie interakcje polsko-niemieckie. Wszędzie tam, gdzie istotna jest rola kompetentnego pośrednika miedzy zróżnicowanymi środowiskami, na przykład w dyplomacji czy biznesie międzynarodowym. Po germanistyce międzykulturowej można znaleźć też pracę w różnych ośrodkach kultury, w wydawnictwach. Można pomyśleć po tych studiach o pracy twórczej. Poszerzona wiedza o języku i kulturze sprzyja procesowi rozwijania umiejętności pisania różnych gatunków tekstów: akademickich, beletrystycznych czy dziennikarskich. Wiele możliwości stwarza rozwijająca się współpraca transgraniczna w ramach projektów rozwojowych Unii Europejskiej. Chcesz wiedzieć więcej o studiowaniu na tym kierunku? Sprawdź tutaj.

Liczymy na to, że studiowanie w środowisku międzynarodowym umożliwi nam intensywny rozwój kontaktów, o które trudniej na studiach wyłącznie w Polsce. To klasyczny networking, który na całym świecie owocuje potem w rozwoju kariery zawodowej - mówi Julius Langer, student II roku.
Teraz skupiam się na studiowaniu i projektach studenckich, bo germanistyka międzykulturowa to naprawdę fascynujące studia. Wymaga pełnego zaangażowania i poświęcenia czasu. Jednak tak już jest, że wszystko co przynosi jakieś korzyści wymaga poświęcenia - mówi Emilia Kamińska, studentka I roku.