logo wip pwKierunek Papiernictwo i poligrafia może być bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób rozważających studia na kierunku grafika. Studia prowadzi Politechnika Warszawska w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym). To oferta dla osób szukających studiów zaraz po maturze, ale i dla absolwentów kierunku grafika szukających atrakcyjnych studiów magisterskich.

Papiernictwo i poligrafia to jeden z niewielu kierunków studiów, gdzie na studiach przydają się specyficzne predyspozycje. Z jednej strony warto mieć zmysł artystyczny, a z drugiej politechniczną dokładność i skrupulatność - mówi prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej prowadzącego te studia.

 poligrafia2

Czy warto studiować?

Po studiach możesz szukać pracy na różnych etapach produkcji poligraficznej. Z jednej strony przy projektowaniu i wytwarzaniu materiałów drukowanych, począwszy od projektowania i przygotowania materiałów graficznych, obróbki cyfrowej, zaopatrzenia w materiały do drukowania, przez sam proces drukowania i obróbki introligatorskiej, aż do dystrybucji. Z drugiej strony możesz zajmować się sprzedażą – maszyn poligraficznych oraz materiałów do drukowania, czy serwisem i obsługą infrastruktury. Jakie masz perspektywy znalezienia dobrej pracy?

poligrafia1


Więcej niż dobre. Polski sektor poligraficzny odnotowuje największe obroty w Europie Środkowo-Wschodniej i jest pod tym względem na ósmym miejscu w całej Unii Europejskiej. Tak wynika z corocznych raportów „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce” opracowanych przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga oraz polski oddział globalnej firmy doradczej KPMG. Wartość produkcji poligraficznej w Polsce sięga blisko 14 mld zł i ma od lat silną tendencję wzrostową. Produkcję napędza ciągle rosnący eksport. Blisko 10 tysięcy firm z branży zatrudnia w sumie 50 tysięcy pracowników. Blisko połowa z przedsiębiorców wg “Raportu” deklaruje zwiększanie zatrudnienia, a prawie 70% planuje inwestycje w infrastrukturę produkcyjną. Może zatem warto pomyśleć o studiach związanych z tak dynamiczną branżą? Jeśli natomiast połączysz kwalifikacje grafika i poligrafa - Twoja pozycja na rynku pracy jeszcze bardziej wzrośnie.

poligrafia3

A ile można zarobić w tej branży? Średnie wynagrodzenie w tej branży wynosi około 3900-4900 zł, jak wynika z analiz portalu Wynagrodzenia.pl. Jednak np. aż 25% wysoko wykwalifikowanych specjalistów poligraficznych zarabia powyżej 12800 zł. Bardzo atrakcyjną ścieżką zawodową dla absolwentów poligrafii jest założenie własnej działalności gospodarczej. Próg wejścia do branży jest w naszym kraju stosunkowo niski i większa część tego sektora rynku to mikroprzedsiębiorstwa.

Na czym polegają studia?

Studia na kierunku Papiernictwo i poligrafia na Politechnice Warszawskiej prowadzą eksperci z Zakładu Technologii Poligraficznych Wydziału Inżynierii Produkcji PW. Na kierunku Papiernictwo i poligrafia możesz wybrać jedną z dwóch specjalności inżynierskich: Technologia Poligrafii lub Eksploatacja Maszyn Poligraficznych, zaś na studiach magisterskich II stopnia ukończyć specjalność Technologia Poligrafii. Program studiów jest dostosowywany do potrzeb współczesnej poligrafii i umożliwia studentom udział w wymianach międzynarodowych. Zakład Technologii Poligraficznych współpracuje z zagranicznymi uczelniami w zakresie wymian studenckich oraz realizacji prac naukowych, m.in. z Hochschule der Media w Stuttgarcie, Uniwersytetem w Darmstadt, Arteveldehogeschool w Gent, Akademią Drukarstwa we Lwowie, Uniwersytetem w Nowym Sadzie, czy Uniwersytetem Mahatma Gandhi.

Możesz poznać podczas studiów nowe technologie poligraficzne w obszarze grafiki komputerowej, techniki wydawniczej, fotoreprodukcji, analogowych i cyfrowych technik drukowania, procesów introligatorskich i technologii wytwarzania opakowań z nadrukiem. Zatem będziesz w stanie zapanować nad całym procesem technologicznym wytwarzania materiałów zadrukowanych nie tylko na nośniku papierowym, ale także na innych podłożach wykorzystywanych w poligrafii, jak np. folie, metal, ceramika.

Duża część programu studiów opiera się o zajęcia praktyczne. Zakład dysponuje specjalistycznymi laboratoriami wyposażonymi w sprzęt poligraficzny. Ostatnio, przy współpracy z firmami z branży, zostały otwarte nowe laboratoria wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie dostarczone przez firmy DuPont, Digiprint, Hewlett Packard, Infosystems, Huber Group, HP INDIGO czy ESKO. Zakład ma też unikalną aparaturę do oceny i monitorowania parametrów odbitki drukarskiej na kolejnych etapach produkcji poligraficznej oraz gotowego wyrobu po obróbce introligatorskiej.

Kto może studiować?

Jeśli myślisz o studiowaniu Papiernictwa i poligrafii zaraz po liceum, warto wybrać na maturze takie przedmioty jak matematyka, fizyka i chemia – są najwyżej punktowane w rekrutacji. Jednak nawet wybierając informatykę, biologię czy język obcy nie jesteś bez szans. To na tyle specyficzny kierunek studiów politechnicznych, że jak na Politechnikę Warszawską – stosunkowo łatwo się dostać. Co ważne – nie ma egzaminów praktycznych.

Studia magisterskie na kierunku Papiernictwo i poligrafia mogą być ciekawym rozwiązaniem dla absolwentów studiów związanych z grafiką. O rekrutacji decyduje analiza dokumentów – w tym programu studiów pierwszego stopnia. A także rozmowa kwalifikacyjna, podczas której można przedstawić papiernictwo i poligrafię jako naturalną ścieżkę rozwoju po studiach graficznych.

Zobacz więcej

Komentarze obsługiwane przez CComment