Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział ChemiiStudia chemiczne na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu wyróżnia przede wszystkim szerokie włączenie w program studiów wiedzy z innych kierunków studiów, możliwość wyjazdów naukowych na ponad 40 Wydziałów Chemii w Unii Europejskiej oraz dostęp do jednych najnowocześniejszych laboratorów w kraju. Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich dostają też międzynarodowe dyplomy Chemistry Eurobachelor oraz Chemistry Euromaster.

- Chemia kiedyś była nastawiona na to, żeby stworzyć nową materię, nowy produkt, a dzisiaj żyje takimi pojęciami jak green chemistry - mówi prof. Henryk Koroniak, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeśli myślisz o studiowaniu chemii - nie tylko w kolorze zielonym, warto abyś poznał ofertę naszego Wydziału. Studiowanie chemii na poznańskim Campusie Morasko daje Ci wiele możliwości, jakich nie znajdziesz w wielu ośrodkach akademickich w Polsce.
Studia na Wydziale Chemii UAM
Specjalności interdyscyplinarne
Tym, co nadaje charakter studiom chemicznym w różnych ośrodkach akademickich, jest w dużym stopniu wybór specjalności. Oczywiście mamy u nas na Wydziale tradycyjne specjalności chemiczne - jak chemia ogólna, synteza i analiza chemiczna
czy analityka chemiczna. Jednak w konstruowaniu programu studiów chcieliśmy wziąć pod uwagę wykorzystanie całego doświadczenia uczelni - nie tylko w obrębie nauk przyrodnicznych, ale także z innych dziedzin wiedzy. Interesują Cię związki chemii z życiem na ziemii, materią ożywioną? Mamy dla Ciebie chemię biologiczną oraz specjalnoś chemia i przyroda . Myślisz o wpływie technologii elektronicznych na rozwój badań chemicznych? Zapraszamy na chemię z zastosowaniem informatyki. Mamy też takie specjalności jak chemia środowiska, dla osób chcących zajmować się zieloną chemią, czy chemia kosmetyczna dla osób widzących swoją przyszłość w rozwoju kosmetologii. Chemię z techniką połączyliśmy na specjalności chemia materiałowa. Jednak jedna z wyjątkowych specjalności powstała z połączenia chemii z kryminalistyką - w ten sposób powstała chemia sądowa.
Studia na Wydziale Chemii UAM
Chemia ponad granicami
Rozwój nauki w obszarze nauk przyrodniczych odbywa się obecnie w wielu przypadkach poprzez współpracę międzynarodową. Nasz Wydział przykłada bardzo dużą wagę do współpracy międzynarodowej nie tylko na poziomie rozwoju nauki - takim jak udział w międzynarodowych konferencjach i publikacje w zagranicznych periodykach fachowych.
My misję współpracy międzynarodowej postrzegamy jako dawanie możliwości także naszym studentom do udziału w projektach realizowanych w całej Unii Europejskiej. Wybierając studia chemiczne na UAM otwierasz sobie drogę do jednoczesnego studiowania w ponad 40 uczelniach zlokalizowanych w różnych krajach europejskich.
Studia na Wydziale Chemii UAM
Jeśli jesteś absolwentem studiów przyrodniczych na poziomie licencjata czy inżyniera, od 2008 rmożesz studiować na dwuletnich międzynarodowych studiach magisterskich w zakresie chemii fizycznej Surface-, Electro-, Radio- and Photo-Chemistry ("SERP-Chem").
Ponieważ nasz krąg myślenia oddydaktyce wykracza poza granicę Polski, poza krajowymi akredytacyjami Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, mamy także akredytacje międzynarodowe UKA oraz ECTNA (European Chemistry Thematic Network Association). Dzięki temu nasi absolwenci ostrzymują dyplomy sygnowane rozpoznawalnymi w całej Europie znakami jakości kształcenia - Chemistry Eurobachelor i Euromaster.
Studia na Wydziale Chemii UAM

Chemia na Kampusie Morasko
Starsi absolwenci Wydziału Chemii UAM pamiętają jeszcze pamietające wystawę PeWuKa pomieszczenia dydaktyczne i laboratoryjne. Prawdziwym szokiem jest dla nich, wizyta w nowej siedzibie Wydziału. Zresztą nie tylko dla nich, ale i dla wielu naukowców obeznanych z nowoczesnymi technologiami chemicznymi. Przeprowadzka na Kampus Morasko była dla nas nie tylko zmianą geograficzną, ale poszerzeniem horyzontów naukowych i przejściem na europejski poziom budowania nauki.
Z jednej strony poprawiliśmy komfort studiowania. Masz u nas do dyspozycji sale seminaryjno-wykładowe wyposażone w projektory multimedialne, wszędzie korzystasz z internetu w sieci WI-Fi, a smaczne obiady przyciągają studentów z całego kampusu. Znajdziesz tutaj także pracownie komputerowe i bibliotekę z czytelnią na 165 tys. woluminów.
Jednak o wiele ważniejsze są możliwości, jakie stwarzają nowocześnie wyposażone laboratoria naukowo-badawcze oraz do badań specjalnych. Korzystamy z unikalnej w skali kraju i Europy kolekcję aparatury badawczej. Trudno zliczyć wszystkie urządzenia typu chromatografy, spektrometry, ekstraktory, wiskozymetry, piknometry czy spektrofotometry. Nie musisz się martwić, jeśli nie wiesz do czego służą. Przekonasz się w praktyce, uczestnicząc m.in. w takich badaniach, których nie da się przeprowadzić w innych ośrodkach akademickich nie tylko w Polsce, ale i wielu innych krajach świata.

Zobacz więcej o ofercie wydziału Chemii UAM