×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Kierunek ten łącząc w jedną całość dotychczasową wiedzę logopedyczną, osiągnięcia lingwistyki, dyscyplin medycznych i psychologii, przyczynia się do rozwoju badań nad poznawczymi i interakcyjnymi możliwościami człowieka. Pozwala stworzyć pełny model zaburzeń mowy i dokonać interpretacji poszczególnych zaburzeń z wielu perspektyw. Aby zostać logopedą należy sie wykazać odpowiednimi kwalifikacjami: przejść egzaminy wstępne oraz testy u foniatry, wykazać nienaganną mową i dobrym słuchem, predyspozycjami do pracy z innymi, a także wiedzą z zakresu językoznawstwa i biologii. 

W trakcie studiów:

Student studiów licencjackich jest przygotowywany do diagnozowania i terapii zaburzeń mowy i słuchu w placówkach oświatowych (przedszkolach, masowych szkołach podstawowych i gimnazjach), placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego (poradnie logopedyczne, poradnie audiologiczne, foniatryczne, otolaryngologiczne) oraz w domach pomocy społecznej. Zdobywa także praktyczne umiejętności kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia.

Po studiach:

Absolwent znajdzie pracę jako:
- logopeda w placówkach oświatowych (przedszkolach, masowych szkołach podstawowych i gimnazjach), placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego (poradnie logopedyczne, poradnie audiologiczne, foniatryczne, otolaryngologiczne) oraz w domach pomocy społecznej,
- logopeda w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, placówkach kulturalnych i innych zatrudniających ludzi zawodowo posługujących się głosem.

Komentarze obsługiwane przez CComment