×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Słuchacz kierunku Logopedia ogólna i kliniczna będzie posiadał wiedzę w zakresie lingwistycznych podstaw logopedii: wiedzy o języku (zwłaszcza o języku polskim), psychopedagogicznych podstawach logopedii, medycznych podstaw logopedii, zaburzeń mowy i zasad postępowania logopedycznego. Studia te skierowane są do osób, które chcą pracować z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym i pomagać im w prawidłowym rozwoju mowy. Czy chciałbyś w przyszłości pracować jako logopeda z małoletnimi lub dorosłymi pacjentami? Jeśli tak, zachęcamy czytaj dalej!

W trakcie studiów:

Przedmioty na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna to m.in.: Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Wprowadzenie do logopedii, Psychologia ogólna, Pedagogika ogólna, Anatomia i fizjologia człowieka, Emisja głosu, Technologia informacyjna, Szkolenie BHP, Ochrona własności intelektualnej, Psychologia rozwoju dziecka, Dykcja i autokorekcja, Pedagogika specjalna, Logorytmika, Kwalifikowana pierwsza pomoc, Pediatria, Ortodoncja.

Po studiach:
Absolwent studiów na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna jest przygotowywany jako logopeda do pracy w placówkach oświatowych, np. przedszkolach powszechnych, integracyjnych oraz w specjalnych szkołach powszechnych, integracyjnych, specjalnych i artystycznych, poradniach społeczno-zawodowych, gabinetach logopedycznych. Może również poszukiwać zatrudnienia w placówkach służby zdrowia na oddziałach otolaryngologii, audiologii i foniatrii, na oddziałach neonatologii, punktach doboru aparatów słuchowych, ośrodkach wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, placówkach szkolno-pedagogicznych dla dzieci z zaburzeniami słuchu.

Komentarze obsługiwane przez CComment