Jeżeli interesujesz się mediami oraz tym, co dzieje się za kamerą w studio telewizyjnym czy nagraniowym, a swoją drogę zawodową chcesz powiązać z radiem, redakcją bądź telewizją, to kierunek Logistyka mediów jest właśnie dla Ciebie. Jest to interdyscyplinarny kierunek studiów, a jego program zawiera w sobie przedmioty z różnorakich dziedzin wiedzy, m. in.: ekonomię, prawo, matematykę, inżynierię produkcji, reklamę, kulturę języka, logistykę, zarządzanie, a nawet fizykę. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do dalszej lektury!


W trakcie studiów:
Moduły tematyczne na kierunku Logistyka mediów:
- Inżynieria systemów i analizy systemowej
- Zarządzanie produkcją i usługami
- Logistyka zaopatrzenia
- Logistyka produkcji
- Ekonomika transportu
- Logistyka dystrybucji
- Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
- Projektowanie procesów
- Finanse i rachunkowość
- Public relations
- Retoryka praktyczna
- Gatunki dziennikarskie
- Marketing w mediach
- Usługi komercyjne w sieci
- Projektowanie procesów w marketingu
- Zarządzanie kryzysowe w logistyce
- Ekonomika środków przekazu
- Logistyka obsługi klienta
- Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw medialnych
- Kultura językowa
- Reklama

Po studiach:
Kierunek Logistyka mediów daje możliwość podjęcia zatrudnienia w telewizji, stacjach radiowych, wydawnictwach, studiach prasowych, biurach rzecznika prasowego, działach PR i pozostałych dziedzinach szeroko pojetych mediów.

Komentarze obsługiwane przez CComment