Leśnictwo to nauka, ale też gałąź gospodarki narodowej, obejmująca zagospodarowanie, pielęgnowanie, ochronę, użytkowanie oraz odnawianie lasów. Studia te przeznaczone są dla osób interesujących się biologią i geografią. Kandydat musi lubić obcowanie z przyrodą, ponieważ przyszła praca wykonywana jest w dużej mierze w terenie. Do pracy w zawodzie niezbędna jest wyobraźnia przestrzenna, umiejętność pracy w grupie, ale też podejmowania indywidualnych decyzji w sytuacjach takich jak pożar lasu. Chcesz wiedzieć więcej? W takim razie czytaj dalej!

W trakcie studiów:
matematyka i statystyka matematyczna, fizyka, chemia, fizjologia roślin drzewiastych, botanika i zoologia leśna, ekologia, siedliskoznawstwo leśne, hodowla lasu, urządzanie ekosystemów leśnych, ochrona ekosystemów leśnych, technika i inżynieria leśna, użytkowanie zasobów, hodowla lasu, zarządzanie w leśnictwie;

Po studiach:
Absolwenci tego kierunku pracują w:
- jednostkach administracji Lasów Państwowych,
- parkach narodowych i krajobrazowych,
- instytucjach badawczych,
- instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu leśnictwa,
- firmach związanych z leśnictwem,
- administracji państwowej i samorządowej jako specjalista ds. nadzoru gospodarką leśną.

Komentarze obsługiwane przez CComment