×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Student kierunku Kultura Śródziemnomorska zdobywa wiedzę na temat historii, historii sztuki, literatury i kultury regionu śródziemnomorza od antyku po czasy współczesne. W trakcie studiów uczy się biegle posługiwać jednym z czterech nowożytnych języków śródziemnomorskich (j. włoski, j. nowogrecki, j. hiszpański, j. arabski) oraz rozumieć proste teksty łacińskie i greckie. Zdobyte kwalifikacje pozwalają absolwentom tego kierunku na podjęcie pracy w zawodach, które wymagają znajomości języków obcych, posiadania szerokich horyzontów intelektualnych oraz kreatywności w myśleniu.

W trakcie studiów:

Przedmioty na kierunku Kultura Śródziemnomorska to: nauka języka starogreckiego i łacińskiego; historia literatury greckiej i łacińskiej; kultura grecka i rzymska; historia starożytna Grecji i Rzymu; archeologia śródziemnomorska; filozofia starożytna; wstęp do studiów filologii klasycznej; językoznawstwo; gramatyka historyczna języków łacińskiego i greckiego; interpretacje z literatury greckiej; antropologia kultury; semiotyka kultury; renesans włoski i europejski; historia sztuki starożytej; historia kultury; wprowadzenie do kultury islamu; archeologia śródziemnomorska; wstęp do językoznawstwa; audiowizualność w kulturze, teatr w kulturze; wstęp do studiów regionalnych; estetyka; słowo w kulturze; metody badań kulturoznawczych; dzieje współczesne śródziemnomorza; język obcy (np. hiszpański, włoski, grecki, łaciński).

Po studiach:
Dzięki studiom na kierunku Kultura Śródziemnomorska absolwent będzie przygotowany do pracy w instytucjach szeroko rozumianej kultury i oświaty, muzealnictwie, galeriach sztuki. Może również podjąć pracę jako nauczyciel kultury antycznej, śródziemnomorskiej oraz jako pracownik w instytucjach naukowo-badawczych. Znajdzie zatrudnienie też w biurach podróży i biurach pielgrzymkowych, biurach handlowych i firmach, które współpracują z krajami śródziemnomorskimi.

Komentarze obsługiwane przez CComment