Studia na kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna wychodzą na przeciw oczekiwaniom studentów, pragnących rozwijać się poprzez studia i chcących zdobyć w ciągu trzech lat atrakcyjny, konkretny zawód. Odpowiadają one na wzrastające wymagania klientów wobec organizatorów imprez turystycznych i krajoznawczych, zarówno co do jakości, jak i różnorodności oferty.
W trakcie studiów:
Program studiów pozwala zdobyć podstawowe umiejętności zawodowe w zakresie obsługi ruchu turystycznego. Program nauczania tworzy pięć zasadniczych bloków: przedmioty kształcenia ogólnego, blok nauk przyrodniczych, blok nauk historycznych, blok nauk turystyczno-ekonomicznych, blok przedmiotów fakultatywnych.

Po studiach:
Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:
- przedsiębiorstwach turystycznych,
- agencjach krajowych i zagranicznych działających na polskim rynku usług turystycznych,
- administracji samorządowej lub państwowej i wszędzie tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie krajoznawstwa, planowania, organizacji i promowania ruchu turystycznego.

Komentarze obsługiwane przez CComment