×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki to zespół działań mających na celu utrzymanie dzieła w dobrym stanie technicznym, bądź przywrócenie jego utraconej formy. Studia na tym kierunku trwają 6 lat. Kandydat powinien charakteryzować się umiejętnością skupienia, manualnymi zdolnościami i precyzją. Każde dzieło sztuki jest niepowtarzalne. Niedopuszczalny jest więc w tym zawodzie mechaniczny i nieodpowiedzialny sposób pracy. Absolwent powinien być twórcą o przygotowaniu artystycznym i naukowym, wyspecjalizowanym w zakresie teoretycznym i praktycznym.

W trakcie studiów:

historia sztuki i nauki pomocnicze, propedeutyka filozofii i teoria sztuki, socjologia kultury, technologia i techniki dzieł sztuki, rysunek, anatomia plastyczna, malarstwo i rzeźba, chemia, fizyka i biologia, historia, teoria oraz propedeutyka konserwacji zabytków, inwentaryzacja i dokumentacja zabytków, kopie dzieł sztuki, technologia i techniki konserwacji zabytków, podstawy konserwacji i restauracji dzieł sztuki, profilaktyka konserwatorska, projektowanie konserwatorskie;
Zajęcia praktyczne stanowią na tym kierunku integralny element procesu nauczania. Programy kształcenia powinny przewidywać dwutygodniowy plener malarski lub rzeźbiarski.

Po studiach:

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:
- muzeach,
- pracowniach konserwatorskich,
- w instytucjach projektujących i zarządzających pracami badawczo-konserwatorskimi i konserwatorsko-restauratorskimi.

Komentarze obsługiwane przez CComment