Kandydaci na ten kierunek powinni wykazywać się predyspozycjami twórczymi oraz wiedzą i umiejętnościami muzycznymi. Studia te mają charakter praktyczno-poznawczy. Praktyki stanowią więc integralną część toku kształcenia. Pozauczelniane zajęcia to między innymi te związane z praktyką estradową, przygotowaniem koncertów, a także inne działania umożliwiające studentom aktywne życie koncertowe i zawodowe. Wprowadzane są również przedmioty fakultatywne umożliwiające indywidualny przebieg studiów i uwzględnianie upodobań studenta. Chcesz wiedzieć więcej? 

W trakcie studiów:

literatura muzyczna, historia muzyki powszechnej, analiza form muzycznych, kształcenie słuchu, harmonia, fortepian, kontrapunkt, podstawy kompozycji, instrumentacja, czytanie partytur, harmonia praktyczna, techniki kompozytorskie XX wieku, muzyka polska XX i XXI wieku, propedeutyka dyrygowania, estetyka muzyki, psychologia muzyki, analiza dzieła muzycznego, promocja i marketing, kompozycja, współczesne metody analityczne, historia teorii muzyki, etnomuzykologia, krytyka i prelekcja, metodologia pracy badawczej. Egzamin magisterski obejmuje obronę pisemnej pracy magisterskiej oraz prezentację kompozycji dyplomowej w postaci partytury wielkiej formy instrumentalnej lub wokalno-instrumentalnej.

Po studiach:
Absolwenci są przygotowani do pracy:
- artystycznej, redakcyjnej i publicystycznej,
- badawczej,
- w instytucjach upowszechniania kultury,
- w szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Komentarze obsługiwane przez CComment