Studia związane z prawem są chętnie wybierane przez kandydatów na studia. W ramach programów anglojęzycznych prowadzone są dwa kierunki: prawo oraz prawo polsko-niemieckie. Kandydaci muszą brać pod uwagę, że ze względu na ogromną liczbę kandydatów, aby móc studiować muszą wykazać się świetnymi wynikami z matury, a także dobrą znajomością języka angielskiego.

W trakcie studiów:
Studia prawnicze są wymagające, zwłaszcza jeśli nie są prowadzone w języku ojczystym. Studenci poznają nie tylko wszystkie możliwe ustawy, ale także skupiają się na historii prawa, administracji państwowej oraz wielu innych zagadnieniach związanych z zakazami prawnymi. Każdego z nas obowiązuje prawo danego kraju, a każda dziedzina życia posiada pewne ograniczenia prawne, dlatego z pewnością studenci mają co robić. W przypadku wybrania prawa polsko-niemieckiego nabywa się kompetencje dotyczące prawa obu krajów, co pozwala na większą swobodę wyboru stanowiska.

Po studiach:
Po zakończeniu edukacji na kierunku prawniczym absolwenci rozpoczynają aplikację, może to być m. in. aplikacja adwokacka, notarialna, sądownicza czy komornicza. Dopiero wtedy następuje zawężenie obszaru zawodowego do konkretnej dziedziny. Dzięki studiom obcojęzycznym, można ubiegać się o aplikację poza krajem ojczystym.

Komentarze obsługiwane przez CComment