×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Studia medyczne są uznawane powszechnie za prestiżowe, tym bardziej, jeśli są one prowadzone w języku obcym. Do wymagań stawianych kandydatom dodawana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, jednak otwiera ona wiele nowych możliwości dla absolwenta. Oprócz kierunku lekarskiego, do kierunków medycznych zaliczamy także m.in. dietetykę, fizjoterapię i zdrowie publiczne.

W trakcie studiów:
Na zajęciach przeprowadzanych na studiach medycznych wymagana jest duża wiedza z zakresu biologii oraz chemii. Wykładowcy kładą nacisk przede wszystkim na sposób funkcjonowania człowieka oraz możliwe sposoby leczenia bądź zapobiegania chorobom. Studentom przydaje się świetna pamięć, gdyż na studiach medycznych nie ma informacji nieważnych. Wszystko, co pojawia się na studiach, może być wykorzystane w życiu zawodowym. Na takich studiach przygotowuje się również psychicznie studentów do radzenia sobie z dużą odpowiedzialnością. Program studiów jest zależny od kierunku, na który zapisał się kandydat, jednak z pewnością anatomia pojawi się na każdym z nich. Studia przygotowują także do właściwej komunikacji z pacjentami, dlatego język angielski rozwinięty zostaje na wysokim poziomie, a studenci posługują się nim płynnie.

Po studiach:
Absolwenci kierunków medycznych prowadzonych w języku angielskim mogą starać się o pracę w placówkach zdrowotnych za granicą. Kontakt z pacjentami zagranicznymi, dzięki znajomości języka, nie stanowi przeszkody dla absolwentów, dlatego studia te pozwalają aplikować na rezydenturę do placówek zdrowotnych na całym świecie. Z kolei absolwenci fizjoterapii czy dietetyki z powodzeniem mogą ubiegać się o pracę w prywatnych przedsiębiorstwach.

Komentarze obsługiwane przez CComment