×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Muzyka to Twoja wielka pasja? Rozwijaj się w tym kierunku! Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej to wyjątkowe studia, które kształcą wszechstronnych muzyków i nauczycieli muzyki, dyrygentów oraz animatorów życia muzycznego w szkołach ogólnokształcących i ośrodkach kultury. Na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu możesz rozpocząć naukę na studiach licencjackich i magisterskich w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Kierunek posiada certyfikat jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej.


Żeby zostać wykwalifikowanymi kompozytorami, aranżerami, instrumentalistami i wokalistami w zakresie Jazzu i muzyki estradowej wystarczy skończyć ten właśnie kierunek. Kandydaci powinni mieć bardzo dobry słuch muzyczny, przyda się też odporność na stres i krytykę, zdeterminowanie, zmysł artystyczny i sprawność intelektualna. Przyda się również nieco wiedzy na temat tego gatunku muzycznego, a także świetne wyczucie rytmu. Nie zapominajmy jednak, że jazz to wielka improwizacja i eksperyment, dlatego grzeczni muzycy szybką wypadną z obiegu! Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:
kształcenie słuchu, instrumentoznawstwo i propedeutyka instrumentacji, podstawy big-bandu/chóru, podstawy literatury i historii jazzu, podstawy kompozycji i aranżacji, improwizacja, instrument główny, podstawy śpiewu, reżyseria muzyczna, propedeutyka techniki studyjnej, podstawy zespołów instrumentalnych, podstawy zespołów wokalnych, technika nagłośnienia, dykcja i recytacja, harmonia jazzowa, technika pracy w studio, literatura i historia jazzu, analiza improwizacji jazzowej, metodologia badań, historia kultury, kompozycja i aranżacja, harmonia "pop music", śpiew, reżyseria nagrań, zespoły instrumentalne, zespoły wokalne, realizacja form radiowych;

Po studiach:
Absolwenci znajdują zatrudnienie:
- w instytucjach kultury,
- w firmach prowadzących profesjonalną obsługę akustycznej i nagraniowej imprez kulturalnych, koncertów, festiwali i projektów artystycznych z zakresu muzyki jazzowej, estradowej i rozrywkowej,
- jako realizatorzy nagłośnienia,
- wykonując samodzielną pracę badawczą i organizacyjną,
- realizując indywidualną działalność twórczą,
- w szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej,
- w zespołach instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych.

Komentarze obsługiwane przez CComment