Kiedy mamy już upragniony tytuł licencjata, inżyniera bądź też magistra, a wymagania rynku, chęć podnoszenia własnych kwalifikacji, poznania nowych obszarów wiedzy nie pozwalają nam zakończyć edukacji na tym poziomie, pojawia się nie tylko pytanie, co dalej studiować, ale także - w jakim trybie.
 
Poniżej przeczytacie, w jakich trybach uczelnie oferują możliwości dalszego kształcenia. Uwaga! Warto pamiętać, że informacje te mają charakter ogólny. Każda uczelnia kieruje się swoim własnym regulaminem, w którym określony został między innymi tryb studiów na poszczególnych kierunkach.
 
Studia podyplomowe
 
Aby myśleć o studiach podyplomowych, zazwyczaj wystarczy nam tytuł licencjata bądź inżyniera. Magister na wielu uczelniach nie jest wymagany. Teoretycznie możemy wybrać każdy kierunek, jaki nam się zamarzy. W praktyce zdecydowanie trudno studiować np. na kierunku informatycznym osobom, które ukończyły kulturoznawstwo (chyba że zdobyły odpowiednią wiedzę niezależnie). Nasz wybór ogranicza też tryb studiów. W ofercie mamy albo studia niestacjonarne (dawniej zaoczne i wieczorowe), albo w formie kształcenia na odległość, czyli e-learning. Rzadkością są studia stacjonarne i niepłatne.
 
Studia doktoranckie
 
O przyjęcie na studia doktoranckie możemy się ubiegać w momencie ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź też studiów II stopnia. Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym mogą być one prowadzone w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Ale uwaga - zazwyczaj na studia III stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym przyjmowane są osoby, które nie przekroczyły pewnego wieku (najczęściej 35 lat).

Komentarze obsługiwane przez CComment