Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego raportuje o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2008/2009. Z dokumentu wynika jakie studia najchętniej wybierali maturzyści, a tym samym jakie kierunki i uczelnie stały się najpopularniejsze. Raport opracował Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego.

 

Popularne kierunki:

1. Zarządzanie 34706

2. Pedagogika 32019

3. Prawo 27471

4. Ekonomia 23278

5. Budownictwo 21200

6. Administracja 20159

7. Informatyka 19488

8. Psychologia 17702

9. Finanse i rachunkowość 17659

10. Socjologia 16649

11. Turystyka i rekreacja 16645

12. Filologia: specjalność: filologia angielska 16045

13. Stosunki międzynarodowe 15284

14. Biotechnologia 14570

15. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 11996

16. Ochrona środowiska 11344

17. Politologia 11340

18. Europeistyka 10667

19. Mechanika i budowa maszyn 10193

20. Zarządzanie i inżynieria produkcji 10086

  

Popularne uczelnie: (kandydatów na miejsce)

Politechnika Warszawska - 6,8

Uniwersytet Warszawski - 6,4

Politechnika Gdańska - 5,9

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - 4,6

AWF im. B. Czecha w Krakowie - 4,6

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie -4,5

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - 4,5

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - 4,5

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 4,4

Uniwersytet Wrocławski - 4,1

Uniwersytet pedagogiczny im. KEN w Krakowie - 4,0

 

Popularność poszczególnych typów uczelni:

Publiczne:

uczelnie ekonomiczne 3,8

uniwersytety 3,7

uczelnie rolnicze 3,1

uczelnie wychowania fizycznego 3,1

uczelnie techniczne 2,8

uczelnie pedagogiczne 2,6

państwowe wyższe szkoły zawodowe 1,3

 

niepubliczne:

studia stacjonarne 1,4

studia niestacjonarne 1,0

 

Przypominamy, że liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie na dany kierunek jest wynikiem jego popularności, ale również uwarunkowań formalnych, umożliwiających kandydatom ubieganie się o przyjęcie nawet na kilka kierunków studiów. Więcej informacji na www.nauka.gov.pl.

Komentarze obsługiwane przez CComment