phoca_thumb_s_kudrycka3Specjalne finansowanie kierunków strategicznych dla rozwoju Polski i podnoszenie jakości studiów to główne cele ogłaszanych konkursów dla uczelni na łączną kwotę 900 mln złotych. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka zaprezentuje szczegóły konkursów podczas spotkania prasowego w dn. 17.02.09 o godz. 9.30.

W programie kierunków zamawianych finansowane będzie powstawanie dodatkowych miejsc na kierunkach studiów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki, zajęcia wyrównawcze, wprowadzenie innowacyjnych metod i form kształcenia oraz wysokie motywacyjne stypendia. W drugim programie - wspierającym potencjał dydaktyczny uczelni - wysoko punktowane przy ocenie będą projekty przewidujące realizację kierunków studiów w języku angielskim, współpracę z pracodawcami, a także uwzględniające zatrudnianie wybitnych naukowców z zagranicy. 

Komentarze obsługiwane przez CComment