phoca_thumb_s_maturaJedną z najważniejszych części tegorocznych Targów Akademia jest cykl dziewięciu spotkań zaplanowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku i skierowany głównie do uczniów klas II i III. Tematem przewodnim będzie egzamin maturalny w 2011 i 2012 roku.
Eksperci z OKE w Gdańsku omówią zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2011 i 2012 r., najczęstsze błędy popełnione przez maturzystów w 2010 r., przykłady błędnych i poprawnych rozwiązań zadań oraz trudności, z jakimi borykali się zdający w 2010 r. Uczestnicy otrzymają również praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania się do egzaminu i rozwiązywania zadań oraz zapoznają się z zasadami oceniania zadań.

Organizatorzy w tym roku szczególnie zachęcają do przyjścia uczniów klas II. Od 2012 zmieniają się zasady matur z niektórych przedmiotów i dla tej młodzieży będzie to na pewno interesujące. Przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przewidzieli również spotkania poświęcone egzaminowi maturalnemu z poszczególnych przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, biologii, oraz chemii.

Targi Akademia rozpoczną się już 21 marca i będą trwały trzy dni.

Komentarze obsługiwane przez CComment