phoca_thumb_s_kudrycka13Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka podczas konferencji prasowej ogłosiła konkurs na realizację „kierunków zamawianych” w nowym roku akademickim oraz uroczyście otworzyła Wirtualną Bibliotekę Nauki. W tym roku kierunkiem zamawianym mogą być także studia interdyscyplinarne.
    
Dzięki Wirtualnej Bibliotece Nauki (www.wbn.edu.pl), każdy uczony i student w Polsce z uczelni publicznych i niepublicznych oraz ośrodków naukowych, zyska równy dostęp do światowych zasobów nauki. To istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na sfinansowanie projektu Wirtualnej Biblioteki Nauki przeznaczy około 170 mln zł rocznie.
 
Natomiast podczas prezentacji II edycji programu „kierunków zamawianych” została przedstawiona lista tegorocznych kierunków zamawianych, zasady przygotowania wniosków przez uczelnie oraz kryteria oceny. Podsumowana została także I edycja programu. Nowością w tym roku jest poszerzenie listy 14 kierunków zamawianych o makrokierunki, kierunki unikatowe oraz studia międzykierunkowe.
 
„Kierunki zamawiane” to specjalny program zwiększania liczby studentów na kierunkach strategicznych dla rozwoju gospodarki realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 2008 roku. Na program do 2013 roku przewidziano ponad 1 mld zł. Najlepsi studenci na kierunkach zamawianych otrzymują stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie.
 
W konferencji prasowej wzięli udział – obok minister prof. Barbary Kudryckiej oraz sekretarz stanu, prof. Marii E. Orłowskiej – prof. Marek Niezgódka z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM), które obsługuje Wirtualną Bibliotekę Nauki, a także mgr inż. Wiktor Piwkowski, przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
 

Komentarze obsługiwane przez CComment